Forslag: Stop for sorte energiinvesteringer i ingeniørernes pensionskasse

http://ing.dk/artikel/forslag-stop-sorte-energiinvesteringer-i-ingenioerernes-pensionskasse-167024

Medlemskreds vil have DIP til at stoppe nyinvesteringer i fossile brændsler nu og afvikle alle disse investeringer inden udgangen af 2018. Bestyrelsen er uenig i forslaget.