Herunder kan du finde og downloade de fremsendte forslag til behandling på forårets generalforsamlinger.

Forslag til Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD)

Forslag til Arkitekternes Pensionskasse (AP)

Forslag til Magistre og Psykologer (MP Pension)

Forslag til Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse (DIP)
Kursudvikling for DIPs investeringer i kul, olie og gas i perioden 2011-2014
DIP’s investeringer i fossile brændsler

Forslag til Pensionskassen for teknikum og diplomingeniører (ISP)

Forslag til Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP)

Forslag til AP Pension

Fuldmagtsformularer til afgivelse af stemme
Herunder kan du finde og downloade de fuldmagter som kan benyttes på forårets generalforsamlinger.

Fuldmagt til Jordbrugsakademikere og Dyrlægers (PJD) generalforsamling mandag den 13. april 2015

Fuldmagt til Arkitekternes Pensionskasses (AP) generalforsamling tirsdag den 14. april 2015

Fuldmagt til Magistre og Psykologers (MP Pension) generalforsamling torsdag den 16. april 2015

Fuldmagt til DIP’s ordinære generalforsamling torsdag den 16. april 2015

Fuldmagt til ISP’s generalforsamling onsdag den 22. april 2015

Fuldmagt til JØP’s generalforsamling tirsdag den 28. april 2015

Stemmevejledninger
Herunder kan du finde og downloade korte vejledninger til hvordan du afgiver din stemme.

PJD Stemmevejledning

AP Stemmevejledning

MP Pension Stemmevejledning

DIP Stemmevejledning

ISP Stemmevejledning

JØP Stemmevejledning