Som følge af krigen i Ukraine og de enormt høje energipriser, har fossilindustrien oplevet et rekordhøjt overskud i 2022. Hvor lidt af overskuddet der er blevet investeret i den grønne omstilling viser med al tydelighed, at branchens skåltaler og reklamer for grøn omstilling må betegnes som det rene greenwash.

En nærmere undersøgelse af data fra Det Internationale Energiagentur (IEA) afslører nemlig, at størstedelen af dette overskud gik til aktionærer, gældsnedbringelse samt støtte til yderligere olie- og gasproduktion. Kun sølle 0.5% af overskuddet blev afsat til grøn teknologi.

Dette rejser kritiske spørgsmål om ansvarlighed i en tid, hvor klimakrisen eskalerer. Danske pensionsselskaber, banker og kapitalinvestorer fortsætter med at investere milliarder af kroner i fossilindustrien. Kapitalforvalterne forsvarer investeringerne ved at henvise til erklærede mål om at påvirke fossilselskabernes overgang fra fossile brændstoffer til vedvarende energi ved at udøve aktivt ejerskab.

Men hvis fossilselskaberne ønsker at leve op til Parisaftalens mål og reelt dekarbonisere deres forretningsmodel, kræver det massive investeringer i vedvarende energi. Fakta er, at 0.5% langt fra er tilstrækkeligt. Tværtimod er det en tydelig indikation af, at fossilindustrien ikke er på vej mod en grøn omstilling. Sølle 0.5% afsat til grønne investeringer er et symbolsk lille beløb, der kun kan betragtes som et forsøg på greenwashing.

Danske banker og pensionsfonde hævder at støtte fossilindustriens ‘grønne omstilling’, men virkeligheden fortæller en anden historie. De fortsætter med at investere milliarder i fossilselskaber, som forsøger at skjule deres massive globale udledninger samt modstand mod overgangen til vedvarende energi.

Kapitalinvestorer må flytte midlerne fra fossilintensive selskaber til grøn teknologi. Det er ikke blot en opfordring, det er en nødvendighed. 

Kilde: IEA-rapport ‘World Energy Investment 2023’.