En rundspørge fra AnsvarligFremtid viser, at danske pensionsselskaber har øget frasalget af sorte selskaber, men at det halter med at få det aktive ejerskab til at understøtte målene i Paris-aftalen. Resultatet af rundspørgen er offentliggjort i rapporten ”THEIR VOTES OUR FUTURE – HOW DANISH PENSION FUNDS VOTED ON CLIMATE IN 2021

Med vedtagelsen af ​​Paris-aftalen er verdens regeringer blevet enige om at sikre at de offentlige og private pengestrømme understøtter målene i Paris-aftalen. Som langsigtede investorer, og med en samlet forvaltning på knap på ca. 535 milliarder euro, så har danske pensionsselskaber et meget stort ansvar for at flytte investeringer væk fra sort energi og over i grøn energi, og dermed indfri målene i Paris-aftalen. Kombinationen af frasalg og intensivt aktivt ejerskab udgør nøgleredskaberne til at flytte virksomheder i en grønnere retning.

AnsvarligFremtid har derfor gennemført en rundspørge blandt 16 danske pensionsselskaber og adspurgt dem hvordan de har stemt på vigtige klimaforslag fremsat på generalforsamlingerne i 2021 blandt 10 store internationale olie/gas-selskaber og banker.  

Rundspørgen viser, at et stort flertal af danske pensionskasser har frasolgt aktier i en række store amerikanske olie/gas- selskaber på grund af selskabernes ringe klimaplaner. Konkret har de fleste danske pensionsselskaber frasolgt aktier blandt 3 af de største amerikansk baserede olie/gas-selskaber (Exxon, Chevron og ConocoPhillips). Således har nu kun 2 pensionsselskaber (Danica Pension og Velliv) investeret i aktier i Exxon. Desuden har næsten halvdelen frasolgt aktier i europæiske olieselskaber som Shell, BP, Total og Equinor.

Det er glædeligt at konstatere, at danske pensionsselskaber i stigende grad fravælger investeringer i selskaber som i den grad har modarbejdet og forhalet den grønne omstilling, og som ikke har vist sig villige eller kompetente til at levere en hastig omstilling af deres virksomheder og ruste dem til fremtidens lav-emissions-samfund”, udtaler Thomas Meinert Larsen, talsperson, AnsvarligFremtid.

Rundspørgen viser dog desværre også, at for de selskaber som danske pensionsselskaber stadig har aktier i, så stemmer pensionsselskaberne ikke i tilstrækkelig grad for klimaforslag der er nødvendige for at kunne indfri målene i Paris-aftalen. Således stemte adskillige danske pensionsselskaber (f.eks. Danica Pension og PensionDanmark) imod vigtige aktionær-fremsatte klimaforslag, og ved BPs generalforsamling var det kun 20% af danske pensionsselskaber der stemte for et vigtigt klimaforslag. Billedet er dog blandet, idet nogle (f.eks. P + og Industriens Pension) stemte for flere af disse forslag.

Ydermere støtter de fleste danske pensionsselskaber de fossile selskabers egne utilstrækkelige klimaplaner. De klimaplaner der blev præsenteret og fremsat på generalforsamlingerne hos Shell og Total modtog støtte fra henholdsvis 78% og 63% af de danske pensionsselskaber, selvom disse olie/gas-selskabers klimaplaner ikke er i overensstemmelse med de Paris-kompatible klimascenarier, der er offentliggjort af IPCC og IEA. Kun få danske pensionsselskaber (f.eks. PKA, Topdanmark og Industriens Pension) stemte imod virksomhedernes utilstrækkelige klimaplaner.

Det er problematisk når danske pensionsselskaber i den grad støtter selskabernes utilstrækkelige klimaplaner. Det giver selskaberne et alibi for at fortsætte med at investere i nye olie/gas-projekter som både er klimamæssigt problematiske, og som risikerer at ende som strandede aktiver med store økonomiske tab til følge”, udtaler Thomas Meinert Larsen, talsperson, AnsvarligFremtid.

Også indenfor banksektoren støtter danske pensionsselskaber ikke konsekvent op om klimaforslag. Ved storbanken HSBC stemte alle danske pensionsselskaber for en klimaresolution fremsat af banken selv, mens det kun var 4 ud af 8 pensionsselskaber med aktier i storbanken Barclays, der stemte for et klimaforslag om at sikre at Barclays udlånspolitik skal understøtte Paris-aftalen.

 

AnsvarligFremtid giver følgende anbefalinger til danske pensionsselskaber for at øge klimahandlingen

1. Pensionsselskaberne bør fastlægge klare Paris-kompatible politikker for deres aktive ejerskab, herunder for stemmeafgivelse på klima-forslag. For generalforsamlinger i energiselskaber bør en Paris-kompatibel afstemningspolitik specificere, at pensionsselskabet ikke vil stemme for en virksomheds forretningsplan, såfremt den ikke forfølger et fuldt stop for etablering af nye fossile udvindingsprojekter, således som IEA netop har anbefalet i deres nyeste Net Zero by 2050 rapport. Tilsvarende klare krav bør fastlægges for banker og særligt forurenende virksomheder.

2. Pensionsselskaberne bør fastlægge politikker for optrapning af det aktive ejerskab
. Som et eksempel skal pensionsselskabet stille klare forventningskrav til virksomhederne og gøre det klart, at hvis disse forventningskrav ikke nås inden for en klart angivet dato, så vil man afhænde sine aktiver i selskabet på tværs af sin aktie- og obligationsportefølje. En sådan politik skal også gøre det klart, hvornår pensionsselskabet selv vil fremsætte aktionær-forslag på virksomhedens generalforsamling. Sådanne politikker bør etableres på tværs af brancher, herunder energiselskaber, banker og andre særligt forurenende industrier.

3. Øget transparens for stemmeafgivelse skal demonstrere resultatet af det aktive ejerskab. Pensionsselskaberne skal offentliggøre deres stemmeafgivelser på en let tilgængelig og rettidig måde på pensionsselskabernes hjemmeside, sådan som det anbefales af investornetværket Net Zero Asset Owner Alliance.


Rapporten kan downloades her:  Fuld rapport (engelsk)

Dansk sammendrag og anbefalinger kan downloades her: Dansk sammendrag

Kontakt omkring rapporten:
Telefon: +45 2271 7058
Email: info@ansvarligfremtid.dk


Tabeller herunder:
Shells og Totals klimaplaner modtog støtte fra 78% (Shell resolution nr. 20) og 63% (Total resolution nr. 14) af de danske pensionsselskaber, selvom disse olie- og gasselskabers klimaplaner ikke er i overensstemmelse med de Paris-kompatible klimascenarier, der er offentliggjort af IPCC og IEA. Kun få danske pensionsselskaber, såsom PKA, Topdanmark og Industriens Pension, stemte imod selskabernes klimaplaner. Tegnet “-” betyder at Pensionsselskabet ikke ejer aktier i virksomheden, og derfor ikke er stemmeberettiget.