Bragt på klimabevaegelsen.dk den 10. maj 2016.

Af Thomas Meinert Larsen.

Opsamling på generalforsamlingerne foråret 2016 og processen fremad.

Forårets generalforsamlinger blev endnu en spændende test af, hvorvidt medlemmer og bestyrelser fandt det passende at indrette pensionsselskabernes investeringsstrategi efter Paris-aftalen og 2-graders målsætningen, og hvorvidt man fra pensionsselskabernes side er villig til at dokumentere at såkaldt -aktivt ejerskab- overfor fossil-selskaber rent faktisk gennemføres og virker.

AnsvarligFremtid fremsatte i foråret 2016 forslag ved 5 pensionsselskabers generalforsamlinger, og afstemningsresultaterne fremgår herunder.

Det væsentligste resultat af og status ved forårets generalforsamlinger er at:

DIP og JØP nu har klima-aspektet strategisk integreret i alle investeringsbeslutninger, og at man fremover vil øge det aktive ejerskab overfor fossilselskaber, herunder ved at stemme på selskabernes generalforsamling (proxy voting).

PJD, AP og LPK vil indrette deres investeringsstrategi til at understøtte Paris-aftalen om maksimalt 2 graders temperaturstigning og man vil øge det aktive ejerskab overfor fossilselskaber samt sikre grundig afrapportering af resultaterne.

MP Pension går skridtet længere, og vil etablere en egentlig 2-graders investeringsstrategi, herunder ved brug af øget aktivt ejerskab overfor fossilselskaber. MP Pension vil desuden allokere 5 mia kr. til særlige klimainvesteringer.

ISP har endnu ikke kunnet (eller ønsket at) gennemføre konkrete ændringer i investeringsstrategien på grund af den meget store afhængighed af AP Pension som varetager ISPs investeringer.

AP Pension har endnu ikke offentliggjort at de planlægger at gennemføre konkrete ændringer i deres investeringsstrategi i forhold til at imødegå klima-risici.

Ingen af pensionsselskaberne har endnu implementeret en 2-graders investeringsstrategi, så vi forventer derfor også at være synlige ved de kommende generalforsamlinger i foråret 2017.

Opsummering af afstemningerne på generalforsamlingerne i 2016:

Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD) (4. april)

Der var ca. 59 deltagere på mødet. AnsvarligFremtids forslag (Anbefaling om 2-graders investeringsstrategi & forpligtende redegørelse for aktivt ejerskab) modtog 79 stemmer for (45%), og 97 stemmer imod.

Arkitekternes Pensionskasse (AP) (5. april)

Der var 92 deltagere på mødet. AnsvarligFremtids forslag (Pålæg om redegørelse for strategi om 2-graders investeringsunivers, redegørelse for strategi for aktivt ejerskab & redegørelse for erfaringer med aktivt ejerskab) fik 100% tilslutning. Et (af andre medlemmer) fremsat forslag (opfordring til at afvikle samtlige investeringer i fossile selskaber inden årsskiftet) modtog 128 stemmer for (77%), 30 stemmer imod og 5 blanke stemmer.

Pensionskassen for Magistre og Psykologer (MP Pension) (7. april)

Der var 115 fremmødte på mødet. AnsvarligFremtids forslag 1 (Pålæg/anbefaling om 2-graders investeringsstrategi inden udgangen af 2018) modtog 384 stemmer for (49,9 %) og 385 stemmer imod. AnsvarligFremtids forslag 2 (Forpligtende redegørelse om aktivt ejerskab mhp. afvikling af høj-risiko-selskaber inden udgangen af 2018) modtog 709 stemmer for (95%) og 38 imod.

Lægernes Pensionskasse (LPK) (15. april)

Der var omtrent 90 fremmødte (alle delegerede medlemmer). AnsvarligFremtids forslag 1 (Pålæg/anbefaling om investeringsstrategi til understøttelse af Paris-aftale om maksimalt 2 graders global opvarmning) modtog 100% af stemmerne. AnsvarligFremtids forslag 2 (Anbefaling om redegørelse om aktivt ejerskab mhp. at indfri Paris-aftale om maksimalt 2 graders global opvarmning) modtog 100% af stemmerne.

Pensionskassen for teknikum og diplomingeniører (ISP) (19. april)

Der var 134 fremmødte. AnsvarligFremtids forslag (Pålæg/anbefaling om 2-graders investeringsstrategi inden udgangen af 2018) modtog 56 stemmer for (23%) og 185 imod.