Opsamling på generalforsamlingerne foråret 2015 – og processen fremad

Forårets generalforsamlinger var det foreløbige højdepunkt for AnsvarligFremtid-initiativet, eftersom fossil free ”divestment” forslaget blev vedtaget på halvdelen af de generalforsamlinger i pensionskasser, hvor det blev fremsat (MP Pension, Arkitekternes Pensionskasse, DIP), opnåede stemmelighed i en afstemning og fik støtte fra store mindretal på de andre generalforsamlinger med direkte medlemsvalg. I flere af de pensionskasser, hvor forslaget ikke blev vedtaget bliver der arbejdet videre med de analyser, der lå bag forslaget.

En efterfølgende urafstemning i DIP gav opbakning fra 39 pct. af de afgivne stemmer. Morten Harboe-Jepsen blev valgt til bestyrelsen i JØP på en valgtekst, der bakker op om AnsvarligFremtids forslag, og AnsvarligFremtids talsmand Jens Hørby Jørgensen adresserede den danske pensionsbranche på Forsikring & Pensions årsmøde i maj.

Vi fortsætter arbejdet med ud fra økonomiske, moralske og politiske argumenter at påvirke pensionsselskabernes investeringer i en mere klimavenlig retning både i efteråret 2015 og frem mod foråret 2016.

Opsummering af Generalforsamlingsresultatet 2015:

PJD (13. April) – Jordbrugsakademikere og Dyrlæger
Der var ca. 47 deltagere på mødet. Stemmerne blev: 55 stemmer for, og 55 stemmer imod (50%, hvilket betyder at forslaget faldt).

AP (14. April) – Arkitekternes Pensionskasse
Stemmerne blev: 44 stemmer for (58%), og 32 stemmer imod.

MP Pension (16. April) – Magistre og Psykologer
363 deltog på generalforsamlingen.
Stemmerne blev 761 stemmer for (57%), og 569 stemmer imod forslaget.
Som en del af Unipension, så har bestyrelserne i PJD, AP og MP Pension erklæret sig imod AnsvarligFremtids forslag, og udmeldt at man i første omgang agter at gennemføre en ”analyse af mulighederne for at lave en fossil-fri pulje”.

DIP (16. April) – Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse
Stemmerne blev 250 stemmer for (50,1%) og 249 stemmer imod
Bestyrelsen sendte efterfølgende i juni forslaget til urafstemning blandt alle DIPs 23.000 medlemmer hvor forslaget fik tilslutning fra 39% af de afgivne 6978 stemmer på trods af en uregelmæssig gennemført afstemning.

ISP (22. April) – Pensionskassen for teknikum og diplomingeniører
Med 40 stemmer for (45%), og 49 stemmer imod.

JØP (28. April) – Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP)
280 medlemmer deltog i generalforsamlingen.
Med 523 stemmer for (49%) og 538 stemmer imod.

AP Pension (29 April)
Stemmetal: 1231 stemmer for (3.6 %), 32819 stemmer imod.
Generalforsamlingen har et delegeret-system der følger de virksomheder som har pensionsordninger i AP Pension. Et andet forslag på generalforsamling – som var fremsat uafhængigt af AnsvarligFremtid – handlede om, hvordan det nuværende valgregulativ gør det vanskeligt for pensionsopsparerne at få direkte indflydelse.