Opsamling på generalforsamlingerne i DIP, JØP og MP Pension foråret 2014 – og processen fremad

Forårets generalforsamlinger var det foreløbige højdepunkt for AnsvarligFremtid-initiativet, eftersom ”divestment” forslaget blev sat til afstemning på disse generalforsamlinger.

Resultatet af afstemningerne blev som følger:
DIP: 126 stemmer for (46%) og 148 stemmer imod
JØP: 235 stemmer for (38%) og 380 stemmer imod
MP Pension: 484 stemmer for (49%) og 507 stemmer imod

Ved alle 3 generalforsamlinger var der stor tilslutning til forslaget, og på alle generalforsamlinger var behandling af dette punkt også højdepunktet, og forslaget blev debatteret i mindst en time ved alle 3. Selvom forslaget faldt ved alle 3 generalforsamlinger, så er vi meget taknemmelige for den store opbakning. I øjeblikket er vi i gang med en dialog med de 3 pensionsselskaber, og ud fra den dialog vil vi vurdere om og hvordan vi vil påvirke pensionsselskabernes investeringer i en mere klimavenlig retning ved de kommende generalforsamlinger i foråret 2015.

Erhvervs- og Vækstministeren: Divestment er lovligt!
Erhvervs- og Vækstministeren har afgivet svar på følgende spørgsmål:
Kan ministeren bekræfte, at bestyrelser i danske pensionskasser ikke under henvisning til dansk lovgivning kan afvise et forslag om at “stoppe yderligere investeringer i kul-, gas- og olieselskaber, og at afhænde al ejerskab af – samt fonde der inkluderer – aktier og obligationer iblandt verdens 200 største kul-, gas- og olieselskaber”?

Svar: Den finansielle lovgivning på forsikringsområdet indeholder generelle regler om pensionsselskabernes investeringer. Målet med disse regler er at sikre, at selskaberne investerer deres midler på en måde, så der er betryggende sikkerhed for, at selskaberne til enhver tid kan opfylde deres forpligtelser. Samtidig skal selskaberne søge at opnå det bedst mulige afkast af investeringerne. Det er ikke muligt på forhånd entydigt at afgøre, hvilken investeringsstrategi der vil være mest fordelagtig, og selskaberne kan dermed, inden for lovgivningens rammer, selv fastlægge indholdet af deres investeringsstrategi. Investeringsstrategien kan eksempelvis – hvilket ofte er tilfældet – indeholde etiske hensyn. En etisk ansvarlig investeringsstrategi kombinerer hensynet til, at investeringen giver et godt afkast, med hensynet til sociale, miljømæssige og andre etiske aspekter. Såfremt lovgivningens krav om varetagelse af sikkerhedshensyn og hensynet til bedst muligt afkast er opfyldt, kan ledelsen i et pensionsinstitut således beslutte ikke at foretage yderligere investeringer i kul-, gas- og olieselskaber, og at afhænde al ejerskab af aktier og obligationer iblandt verdens 200 største kul-, gas- og olieselskaber, herunder også ejerskab af fonde, der indeholder denne type aktier og obligationer.