Når arkitekter og designere fra tirsdag den 4. maj skal stemme på deres foretrukne kandidat til bestyrelsen i Arkitekternes Pensionskasse, så drejer det sig i høj grad om ambitionsniveauet for at fremme den grønne omstilling via pensionskassens investeringsstrategi.

På valg er nemlig den nuværende formand, Therese Cecilie Hansen, som har siddet i bestyrelsen siden 2009, heraf de sidste knap 2 år som formand.

Hendes modkandidat er Peder Walsøe Pedersen. Peder Walsøe Pedersen var hovedforslagsstiller af 3 medlemsforslag på dette års generalforsamling omhandlende en mere klimaansvarlig investeringsdagsorden hos Arkitekternes Pensionskasse. Alle 3 forslag blev stemt igennem på generalforsamlingen med solide flertal, således stemte hele 63% af medlemmerne for forslagene, til trods for formandens og bestyrelsens anbefaling imod.

Formanden Therese Cecilie Hansen har i den sammenhæng både før generalforsamlingen, og efter generalforsamlingen (i nyhedsbrev og i generalforsamlingsreferat) kritiseret den måde hvorpå blandt andre AnsvarligFremtid har bidraget til at pensionskassens medlemmer har kunnet afgive deres stemme til generalforsamlingen, herunder at der var store problemer med transparens.

Formanden har blandt andet været i kontakt med både AnsvarligFremtid samt WWF og Danmarks Naturfredningsforening omkring den måde hvorpå medlemmerne har kunnet afgive deres stemme på generalforsamlingen via hjemmesiden www.grønpension.nu

Det er således korrekt, at AnsvarligFremtid på baggrund af henvendelsen fra Therese Cecilie Hansen (forud for generalforsamlingen) har tilrettet ordlyden på hjemmesiden, således at det blev præciseret, at fuldmagter afgivet via www.grønpension.nu ville blive anvendt til 3 af dagsordenens punkter omhandlende klima og bæredygtighed, ligesom ordlyden af alle disse 3 forslag blev præsenteret på hjemmesiden.

Både WWF og Danmarks Naturfredningsforening er blevet løbende orienteret om disse justeringer på hjemmesiden, og de har ikke på noget tidspunkt overfor AnsvarligFremtid ytret at de delte formandens bekymring i forhold til manglende transparens.

Begge organisationer bakker fortsat op om AnsvarligFremtids arbejde og har orienteret formanden om dette. Det har dog ikke givet formanden anledning til at korrigere sine udsagn på pensionskassens hjemmeside eller i referatet fra generalforsamlingen.

Formanden har kritiseret, at man på www.grønpension.nu kun har kunnet se selve de fremsatte forslag, og således ikke bestyrelsens egne svar på forslagene, og at det derfor var dybt bekymrende for medlemsdemokratiet, at hjemmesiden ikke henviser til bestyrelsens svar også.

Dertil er det vigtigt at påpege, at der i det materiale, pensionskassen selv lægger ud på deres egen hjemmeside for at få fuldmagter, heller ikke er et link til en nøje gennemgang af forslagene, men altså blot en opfordring til at give bestyrelsen fuldmagt. Som udgangspunkt giver man som pensionsmedlem bare bestyrelsen ret til at stemme for sig. Så det virker noget besynderligt at man synes at man på www.grønpension.nu skulle være mere forpligtet til at præsentere modpartens synspunkter.

I AnsvarligFremtid ønsker vi bestemt at der er fuld transparens om sagerne, og at medlemmerne gives den bedste mulighed for at ytre deres holdninger. Vi ønsker at medlemmerne bestræber sig på at sætte sig grundigt ind i alle forslag på generalforsamlingen, og vi føler os fuldt trygge ved, at de afgivne fuldmagter er givet under betryggende omstændigheder. Formanden har dog heller ikke underkendt lovgyldigheden af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

Som opfølgning på generalforsamlingen har hverken formand eller bestyrelse tilkendegivet om de agter at efterleve de beslutninger som et flertal på generalforsamlingen har besluttet. Det finder vi ret besynderligt.

Nu er det altså op til medlemmerne at vurdere, hvordan deres ønsker til pensionskassen bedst kan fremmes ved det kommende valg til bestyrelsen, hvor valget står mellem nuværende formand, Therese Cecilie Hansen og modkandidaten Peder Walsøe Pedersen.

AnsvarligFremtid bakker op om Peder Walsøe Pedersens kandidatur, og opfordrer derfor medlemmerne til at gøre det samme.

Medlemmerne kan afgive deres stemme via linket herunder i perioden 4. maj – 26. maj 2021.