Med vedtagelsen af ​​Paris-aftalen om klimaet er verdens regeringer blevet enige om at sikre at de offentlige og private pengestrømme skal understøtte målene i Paris-aftalen. Tilsvarende har den danske finanssektor officielt forpligtet sig til at tilvejebringe en stor del af den finansiering, der kræves for at realisere den 70% CO2 reduktionsmålsætning i 2030 der er vedtaget med den danske klimalov. De store danske pensionsformuer skal derfor investeres, så de bidrager til at accelerere den grønne omstilling og indfri målene i Paris-aftalen.

Da størsteparten af de danske virksomheder tegner pensionsordninger på vegne af deres ansatte, så har AnsvarligFremtid derfor også fokus på, om og hvordan de sikrer sig at pensionsordningerne understøtter Paris-aftalen. Tidligere har virksomhederne ikke stillet særlige klimakrav til deres pensionsudbydere, men det er ændret over de seneste år, hvor de kommercielle pensionsselskaber efter pres fra virksomhederne nu har valgt at tilbyde valgfrie grønne pensionsprodukter. Både PFA, Danica Pension, AP Pension, Velliv og TopDanmark tilbyder nu valgfrie klimavenlige pensionsprodukter til deres virksomhedskunder (1).

Men selvom antallet af kunder der vælger grønne pensionsprodukter er stigende (2), så er det i PFA endnu kun 2% af kunderne der har valgt dette, mens resten af kunderne stadig har deres pensionsopsparing i PFAs standard produkt (3). Organisationen Make My Money Matter skønner at tallet ligger under 5% for tilvalg af tilsvarende grønne puljer i UK (4).

På den baggrund er det urealistisk at forvente at tilstrækkeligt mange kunder vælger de valgfrie grønne produkter til at sikre at den samlede investeringsformue bliver investeret Paris-kompatibelt. Disse valgfrie grønne pensionsprodukter er derfor kun et skridt i den rigtige retning. WWF har da også vurderet, at danske pensionsinvesteringer langt fra er i mål i forhold til at indfri målene i Paris-aftalen (5). Det endelige mål bør derfor være at samtlige pensionsordninger, og ikke kun valgfrie grønne puljeprodukter, understøtter Paris-aftalen.  Derfor skal de virksomheder, der tegner pensionsordninger, efterspørge og sikre at alle de pensionsprodukter, som deres ansatte bliver tilbudt, er Paris-kompatible.

AnsvarligFremtid har derfor igangsat en rundspørge der skal belyse hvor langt de 25 største og mest bæredygtige danske virksomheder er kommet i forhold til A) At integrere de ansattes pensionsordninger i virksomhedernes bæredygtighedsstrategier og B) At sikre at alle pensionsprodukter efterlever kravet om Paris-kompatibilitet. AnsvarligFremtid vil på baggrund af de modtagne svar og bemærkninger udfærdige et samlet notat om besvarelserne, som vil blive offentliggjort på AnsvarligFremtids hjemmeside efter en behørig korrektions- og kommenteringsrunde hos de deltagende virksomheder.

Formålet med rundspørgen er ikke at lave en rangering af virksomheder, men alene at kortlægge hvor langt danske virksomheder er kommet i arbejdet med at sikre mere grønne pensionsopsparinger. Rapporten forventes at kunne inspirere virksomhederne til at efterspørge mere klimavenlige pensionsordninger. Resultatet af rundspørgen ventes offentliggjort i starten af 2022.

Hvis du vil vide mere om denne rundspørge, så skriv til info@ansvarligfremtid.dk

Kilder:

1) Produkter som AP Bæredygtig, Danica Balance Bæredygtigt Valg, Velliv VækstPension Aftryk, PFA Klima Plus og TopDanmark Formålspension betragtes i denne sammenhæng som særlige valgfrie bæredygtige eller klimavenlige investeringsprodukter. Læs mere om AnsvarligFremtids standpunktspapir om grønne pensionspuljer:
https://www.ansvarligfremtid.dk/groenne-pensionspuljer/

2) Danskerne har placeret 5 mia. kr. i grønne pensionsprodukter: “Vi har skabt et robust investeringsprodukt”, Finanswatch 20 dec 2020
https://finanswatch.dk/Finansnyt/Pension/article12616996.ece

3) Efter 1 år: PFA Klima Plus har givet højt afkast og markante klimagevinster, PFA 11.juni 2021
https://pfa.dk/news-archive/2021/06/10/09/00/klima-plus-hoejt-afkast-og-klimagevinster/

4) Make My Money Matter
https://makemymoneymatter.co.uk/

5) WWF-RAPPORT: DANSKE PENSIONSSELSKABER NØLER MED KLIMAHANDLING. WWF, Dec. 2020.
https://www.wwf.dk/nyhed/ny-wwf-rapport-danske-pensionsselskaber-noeler-med-klimahandling/