På generalforsamlingerne i foråret 2015 fremsætter vi igen forslag om divestment af fossile brændsler blandt mindst 6 forskellige pensionskasser, således DIP, JØP, MP Pension, AP, PJD og ISP. Det er endnu ikke helt afklaret hvordan forslaget skal se ud. Baseret på vores møder med pensionsbestyrelserne hos DIP, JØP og Unipension (MP Pension, AP og PJD) har vi nemlig sendt et brev til de respektive bestyrelser om at støtte et slags ”kompromisforslag” med følgende ordlyd:

Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til øjeblikkeligt at stoppe yderligere investeringer i kulselskaber, og inden 31. december 2016 at have afhændet al ejerskab af aktier og obligationer i kulselskaber. Bestyrelsen skal endvidere påbegynde og dokumentere en dialog med ejede olie- og gasselskaber om at afvikle deres investeringer i højrisikable projekter, dvs. projekter, der forudsætter en oliepris over 95 USD pr. tønde for at være lønsomme

Dette kompromisforslag som kun fremsættes såfremt bestyrelserne vil støtte det, har vi fremsendt fordi vi har noteret os at bestyrelserne er usikre på hvor vidtrækkende ændringer der er fornuftige. Vi synes egentlig selv at ovenstående forslag er utilstrækkeligt, men vi foreslår alligevel dette forslag som en måde at imødekomme bestyrelserne. Såfremt bestyrelserne IKKE kan tilslutte sig ovenstående generalforsamlingsforslag, så påregner vi at fremsætte et forslag om helt generelt at frasælge alle aktiver indenfor kul, olie og gas. Vi har bedt om svar fra alle 6 pensionsbestyrelser senest fredag 13. februar 2015.

Læs brev til Unipension hér.
Læs brev til DIP hér.
Læs brev til ISP hér.
Læs brev til JØP hér.

Datoer for pensionskasse generalforsamlinger 2015 foreligger nu:
Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD): Mandag 13. april i Århus.
Arkitekternes Pensionskasse (AP): Tirsdag 14. april i Odense.
Magistre og Psykologer (MP Pension): Torsdag 16. april i København.
Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse (DIP): Torsdag 16. april kl. 17.00
Pensionskassen for teknikum og diplomingeniører (ISP): Onsdag 22. april i Odense
Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP): Tirsdag 28. april kl. 17.00

Vores umiddelbare forventning er, at pensionsbestyrelserne ikke vil støtte vores ”kompromisforslag”.
Derfor, så længe vi ikke har pensionsbestyrelsernes støtte til kompromisforslaget, så forbereder vi os på at fremsætte et forslag om fuld divestment fra aktiver i kul, olie og gas.

Hvis du er medlem af PJD, AP, MP Pension, DIP, JØP eller ISP, så kan du allerede nu:
* sætte kryds i kalenderen for datoen hvor der er generalforsamling.
* blive medfremstiller af forslaget (skriv til os nu)
* være med til at samle fuldmagter på din arbejdsplads eller blandt kolleger (skriv til os)
* være med til at sætte AnsvarligFremtid plakater op (skriv til os)
* holde et arrangement om divestment – vi hjælper (skriv til os)
* blive ringet op, og vi fortæller dig mere om hvordan du kan bidrage (skriv til os)

SKRIV TIL OS PÅ INFO@ANSVARLIGFREMTID.DK OG FORTÆL OS HVORDAN DU VIL HJÆLPE OS.

Husk at oplyse:
Fulde navn og pensionskasse
Email og telefonnummer (hvis vi må ringe til dig)
Fødselsdato (DD-MM-ÅÅÅÅ) og pensionskasse medlemsnummer (hvis du vil være medfremstiller af forslag)