Når der i pensionskassen MP Pension den 19. november 2015 afholdes valg af 5 medlemmer til bestyrelsen, så anbefaler AnsvarligFremtid initiativet at MP Pensions medlemmer stemmer på Per Clausen og Jacob Dahl Rendtorff som begge stiller op som kandidater til bestyrelsen.

Per Clausen (60 år) er mangeårigt medlem af folketinget for Enhedslisten, hvor han har været klima- og energiordfører i en årrække. Han er indvalgt i Aalborg Byråd for Enhedslisten. Per har i mange år haft tillidsposter i magister-familien, således som medlem af DMs hovedbestyrelse fra 1991 til 2001 og igen 2002-2003. Siden 2000 har Per siddet i Magistrenes A-kasses bestyrelse, og er valgt som formand i 2014.

Per Clausen skriver i sin kandidatudtalelse, at vores pension ikke skal sikres på bekostning af vores børn og børnebørns muligheder for at leve et godt liv. Han skriver endvidere, at MP Pension i løbet af de sidste 25 år har vedtaget nye etiske krav til investeringspolitikken, og denne udvikling vil han gerne medvirke til at understøtte i MPs Bestyrelse. Det er også derfor at han har støttet Ansvarlig Fremtids forslag på de seneste generalforsamlinger i MP.

Læs Pers kandidatudtalelse her: https://v5.valgservice.dk/mppension/profiles/akyjyc9a-per-clausen

Jacob Dahl Rendtorff (50 år) er ph.d., dr. Scient Adm. og Lektor (MSK) i virksomheders ansvar, etik og legitimitet ved Roskilde Universitet. Jacob Dahl Rendtorff har med forskning i etik og ansvar indgående viden og erfaring i forhold til ESG (Environmental, Social og Corporate Governance) og er forfatter til bogen “Virksomhedsetik”. Jacob Dahl Rendtorff skriver i sin kandidatudtalelse at han vil arbejde for at sikre pensionskassens investeringer med en lang tidshorisont i bæredygtige og sunde virksomheder ud fra en investeringsfilosofi der bygger på, at “good business is good ethics”, dvs. at etik og bæredygtighed som prioriteret område i længden vil give pensionskassen det største økonomiske afkast.

Læs Jacobs kandidatudtalelse: https://v5.valgservice.dk/mppension/profiles/9r3damak-jacob-dahl-rendtorff

Praktiske informationer om valget:
19. oktober kl. 12.00: Sidste frist for at opstille som kandidat.
Medlemmer af MP Pension kan være stiller til flere kandidater.
Kandidater skal opnå mindst 25 stillere for at blive opstillingsegnede.
Skriv til info@ansvarligfremtid.dk hvis du vil være stiller for Per og/eller Jacob.
19. november: Afstemningen begynder.
10. december kl. 12.00: Sidste frist for at stemme.
Man kan stemme på op til 5 kandidater, og de 5 kandidater, der får flest stemmer, bliver valgt ind.