Hvis det aktive ejerskab skal leve op til løfterne om at kunne transformere verdens største CO2-forurenere til CO2-neutrale selskaber, så er det nu på høje tid at medlemmerne af CA100+ netværket opruster ganske markant på det aktive ejerskab.

Da Climate Action 100+ investornetværket offentliggjorde sit virksomheds benchmark tidligere på ugen, nåede atmosfærens CO2-koncentration hele 418 ppm. Vi er nu fire år inde i arbejdet med CA100+ initiativet, der begyndte i 2017, da atmosfærens CO2-koncentration var 405 ppm, et allerede farligt højt niveau. Ved den nuværende vækstrate vil vi ramme 500 ppm inden for 50 år, hvilket sætter os på kurs mod en global opvarmning på langt over 3 grader Celcium, et niveau, som forskere advarer om, vil forårsage ekstremt vejr, havniveau stigninger, bringe global fødevareforsyning i fare og forårsage omfattende folkevandringer, tørke og brande. Dette er ikke en god prognose for nogen levende skabninger på planeten jorden, inklusive de millioner af pensionsopsparere, hvis aktiver forvaltes af investorer i CA100+ initiativet.

Udviklingen af CA100+ virksomheds benchmarket er en meget velkommen udvikling, og dette første benchmark giver et ærligt og detaljeret øjebliksbillede af den igangværende omstilling af verdens 158 største CO2-udledende virksomheder. Der er helt sikkert plads til at forbedre og udvikle designet af dette benchmark, for eksempel ved at bruge et 1,5 ℃ reference scenarie og ved eksplicit at tage fat på opgaven med at fjerne CO2. Ikke desto mindre er dette benchmark et nyttigt værktøj, hvor man har formået at give et realistisk billede af status for selskabernes grønne omstilling.

Konklusionen af dette første benchmark er meget tydelig. På trods af CA100+s potentiale til at være en vigtig styrke for den grønne omstilling, så har det hidtil kun formået at levere meget begrænsede fremskridt i forhold til at få de største CO2-udledende virksomheder til at operere på en måde, der er sikker for menneskeheden og på en måde der minimerer klimarelaterede finansielle risici.

Logikken bag CA100+ initiativet har altid været overbevisende og er det stadig. Verdens største institutionelle investorer har meget diversificerede porteføljer, og mange har ejerskab af de samme kulstof-udledende virksomheder. Det giver derfor god mening at investorerne deler opgaven med at føre aktivt ejerskab og dialog om CO2-reduktioner overfor selskabsbestyrelser og ledelser i disse systemisk vigtige virksomheder.

CA100+ har tre centrale krav til virksomhederne: 1) Implementere en stærk ramme for styring af klima-risici; 2) Reducere CO2-udledning samt 3) Offentliggøre disse informationer i overensstemmelse med anbefalingerne fra taskforce om klimarelaterede finansielle oplysninger (TCFD). På trods af forpligtelsen til at forbedre virksomhedernes transparens, så har CA100+ ikke selv været villig til at oplyse, hvilke investorer i CA100+ netværket der fører dialogen med hvilke virksomheder. Dette er pinligt. Allerede for to år siden, i foråret 2019, blev CA100+ netværket opfordret i et åbent brev fra civilsamfundsorganisationer til at gøre denne vigtige information offentligt tilgængelig. Vi argumenterede for, at uden dette grundlæggende transparensniveau fra CA100+, så ville der ikke være nogen at holde ansvarlig for initiativets fremskridt; og uden ansvarliggørelse så var der en risiko for at man kun ville gøre ringe fremskridt. Nu to år senere er problematikken om offentliggørelse af hvilke investorer i CA100+ netværket der varetager selskabsdialogen (lead engagers) lige så aktuel som nogensinde.

Vi står netop foran den fjerde virksomheds generalforsamlings-sæson, siden CA100+ blev lanceret. Når vi nærmer os Klimatopmødet COP26 i Glasgow, så bør investorer gøre alt, hvad de kan for at få denne generalforsamlingssæson til at flytte dagsordenen fremad. Afstemningerne på selskabernes generalforsamlinger er en sag for hver deltagende investor i CA100+, og de vil blive evalueret af civilsamfundsorganisationer på deres stemmeafgivelse i de kommende måneder. Mens investorer har taget ansvar for at benchmarke de CO2-udledende virksomheder, så er det civilsamfundets opgave at sammenligne investorernes klimapræstationer, herunder deres forvaltning, aktive ejerskab og stemmeafgivelse.

Det nye CA100+ virksomheds benchmark giver alle de oplysninger, der er nødvendige for at investorer kan intensivere deres aktive ejerskab i denne generalforsamlingssæson og bruge deres stemme til at katalysere den dybere forandring vi har behov for at se i disse selskaber. Investorer har masser af værktøjer til rådighed for at få indflydelse. Når man ser tilbage på de sidste mange år, har der uden tvivl været et overdrevent fokus, både i investorsamfundet og i civilsamfundet på klimarelaterede aktionærbeslutninger. Disse har utvivlsomt været en kritisk katalysator for nyttige samtaler og repræsenterer en stærk form for aktiv forvaltning, men aktionærforslag har måske været med til at fjerne opmærksomheden fra det mest magtfulde virkemiddel, nemlig når de store investorer på generalforsamlingen giver deres stemme til at udnævne direktørerne i selskabet. I en velkommen udmelding har kapitalforvalteren BlackRock nyligt gjort det klart, hvor stor vigtighed man nu vil tillægge stemmeafgivelse for/imod direktøren som et værktøj til at håndhæve sine forventninger til virksomhedernes håndtering af klimarisici. Men når det er sagt, som for alle andre i CA100+, så skal BlackRock nu levere varen.

I tilfælde hvor investorerne har ejerskab i virksomheder, der scorer særligt dårligt i CA100+ benchmarket, så må det være nu, at de melder klart ud, at de ikke kan fortsætte med at støtte direktørerne i at fortsætte ledelsen af selskabet.

Resultaterne i det nye CA100+ benchmark giver alle mulighed for at identificere, hvem de ringeste virksomheder er blandt selskaberne i benchmarket. Hele 10 virksomheder undlod endda delvist at opfylde nogen af ​​elementerne i vurderingen. Der er helt sikkert nu en stærk sag for at CA100+ investorer bør stemme imod genudnævnelse af direktører for de ringeste selskaber, i henhold til deres eget benchmark. Det vil være helt oplagt forud for COP26, at investorerne sender et utvetydigt signal til bestyrelsesformændene for de lavest scorende virksomheder.

Der kræves især ambitiøs handling fra medlemmerne af Net Zero Asset Manager Initiative med mere end 30 medlemmer. Dette initiativ har lovet at ”implementere en forvaltnings- og engagement-strategi med en klar optrapnings- og afstemningspolitik, der er i overensstemmelse med vores ambition om, at alle aktiver under forvaltning skal opnå netto-nul-emissioner inden 2050 eller tidligere”. Hvor disse investorer har ejerskab i virksomheder, der scorer særligt dårligt i CA100+ benchmarket, ser det ud til at være rigtigt at forvente, at de nu stemmer imod genudnævnelse af direktørerne. Det tjener næppe kundernes interesse at belønne direktørerne for disse klima-nølende virksomheder ved at vælge dem til endnu en mandatperiode.

Aktivforvalterne vil tage langt størstedelen af ​​afstemningsbeslutningerne i denne generalforsamlings-sæson, men der er en afgørende rolle for aktiv-ejerne. I en nylig tale til Pensions and Lifetime Savings Association gjorde den britiske pensionsminister Guy Opperman, der har implementeret vidtgående nye klimakrav til pensionssektoren, sine forventninger klar. ”Det ser ud til,” sagde han, “du kan ikke have en lidenskabelig tro på pensioner, hvilket jeg gør, og accept af, at pensioner handler om at opspare på lang sigt, hvis du ikke accepterer, at klimaforandringer er det afgørende problem, og at hvorvidt vi løser klimakrisen vil være den helt afgørende faktor for det langsigtede afkast.”

Han fortsatte med at sige: ”Aktiv-ejere skal begynde at bruge afstemningspolitikker som en overvejelse i valg af aktiv-forvaltere, og hvor deres afstemningspolitik er svag, så har de brug for at kræve ændringer og forlange at de kan vælge deres egen afstemningspolitik som en betingelse for at indgå aftale med aktiv-forvaltere. ”

Valg af kapitalforvaltere er en proces, der ofte styres af investeringskonsulenter. De har også en stor rolle at spille ved dette års COP. Konsulenter kunne arbejde med grupper af klienter i de kommende uger for at signalere forventninger om aktivforvalter-afstemninger ved denne generalforsamlingssæson. Konsulenter kan også hjælpe med at sikre sammenhæng mellem aktiebeholdninger og virksomhedsobligationer. Aktiv-ejere i CA100+ initiativet, støttet af deres investeringskonsulenter, kunne stille klare forventninger til obligationsforvaltere om ikke at belønne de lavest præsterende virksomheder i CA100+ benchmarket ved at købe deres obligationsudstedelser, indtil troværdige klimaplaner er blevet offentliggjort af deres virksomhedsbestyrelser og godkendt af deres aktionærer.

Verdens politikere har en enorm opgave foran sig i Glasgow. For at sætte en god retning for COP-forhandlingerne, så er der behov for handling fra det globale investorsamfund i den kommende generalforsamlingssæson. Verdens borgere og opsparere vil følge udviklingen tæt.

Frit oversat og modificeret fra artikel af Catherine Howard, Responsible Investor
https://www.responsible-investor.com/articles/asset-owners-managers-and-consultants-you-must-act-on-the-ca100-benchmark-to-create-real-change?