Sammenfatning: Velliv har etableret en politik omkring klima, og Velliv er på vej til at sætte klimamål for sine investeringer. Men det halter alvorligt med at etablere en politik der reelt understøtter Paris-aftalen. Velliv har aktie- og obligationsinvesteringer for mere end 4,5 milliarder kroner i 298 fossile selskaber, hvoraf en stor del modarbejder Paris-aftalen (FIND FLERE INFORMATIONER I DATABASEN HER). Velliv svigter på sin udførelse af aktivt ejerskab ved ikke at stemme for klimaforslag der sikrer en nødvendig grøn omstilling (LÆS MERE I ANSVARLIG FREMTIDS RAPPORT HER), og Velliv mangler desuden at etablere ambitiøse målsætninger for grønne investeringer.

Kontakt Velliv: Som kunde i Velliv, så har du indflydelse på hvordan Velliv indtænker klima og ansvarlighed i sin investeringsstrategi. Nederst på siden finder du forslag til hvordan du kan kræve handling.

 

Positive elementer i Vellivs strategi og politik omkring klima:

Velliv har tilsluttet sig et Net Zero investornetværk med forpligtende klimamål (PA-II)

Velliv har tilsluttet sig klima investornetværket Climate Action 100+

Velliv har vedtaget en eksklusions- og frasalgspolitik for kul og olie fra tjæresand.

Velliv offentliggør CO2-fodaftrykket af sine investeringer (Scope 1 & 2), samt hvordan Velliv stemmer ved selskabers generalforsamlinger


Vigtige elementer hvor Velliv mangler at melde ud med vigtige informationer:

Målsætning om CO2-reduktionsmål i 2025


Vigtige elementer hvor Velliv skal forbedre sig:

Ambitiøs strategi for fossile investeringer (sælg eller forklar princippet)
Velliv bør etablere en ambitiøs strategi for sine fossile investeringer, hvor Velliv enten frasælger investeringer i virksomheder som ikke efterlever Paris-aftalen, eller hvor Velliv som minimum for hvert enkelt selskab begrunder hvorfor man fastholder investeringerne og desuden anfører at hvordan man vil sætte selskabet under skærpet observation for at sikre grøn omstilling af selskaber, således som en del af en ambitiøs aktiv ejerskabsstrategi.

Ambitiøs strategi for aktivt ejerskab overfor fossile selskaber
Velliv bør etablere en klar strategi for det aktive ejerskab overfor fossile selskaber der kræver at selskaberne omstiller sig i overensstemmelse med Paris-aftalen. Et vigtigt element i en sådan strategi er udarbejdelse og offentliggørelse af stemmeretningslinjer hvor det fremgår at Velliv i udgangspunktet vil stemme for generalforsamlingsforslag der anbefaler fossile selskaber at stoppe etablering af nye fossile projekter.

Ambitiøs strategi for aktivt ejerskab overfor banker
Velliv bør etablere en klar strategi for det aktive ejerskab overfor banker der kræver at bankerne omstiller sig i overensstemmelse med Paris-aftalen. Et element i en sådan strategi er udarbejdelse og offentliggørelse af stemmeretningslinjer hvor det fremgår at Velliv i udgangspunktet vil stemme for generalforsamlingsforslag som anbefaler banker at stoppe for ny finansiering af fossile projekter.

Øget åbenhed om udførelsen af det aktive ejerskab
Velliv bør være mere åben om udførelsen af det aktive ejerskab, herunder hvordan Velliv øger presset på virksomhederne når de ikke lytter. Velliv bør desuden offentliggøre hvordan de konkret bidrager til samarbejdet i CA100+

Øget åbenhed om investeringer i unoterede aktiver
Velliv bør være udvise mere åbenhed om sine investeringer i unoterede aktiver (private equity, infrastruktur og ejendomme). Velliv skal desuden redegøre for hvordan Velliv sikrer sig at disse investeringer understøtter målene i Paris-aftalen.

 

Fortæl din virksomhed og Velliv at du ønsker at din pensionsordning skal være mere klimaansvarlig og forbedre sig på de 5 punkter 

Det vil normalt være HR-afdelingen i din virksomhed som har tegnet din pensionsordning. Derfor er det vigtigt at du både retter henvendelse til din HR-afdeling og/eller din tillidsrepræsentant samtidig med at du retter kontakt til dit pensionsselskab.


Hold dig opdateret om Velliv

Ved at tilmelde dig AnsvarligFremtids nyhedsbrev, så du kan holdes løbende orienteret om arbejdet med at få Velliv og andre danske pensionsselskaber til at understøtte Paris-aftalen.

Skriv til info@ansvarligfremtid.dk hvis du vil have hjælp til at påvirke dit pensionsselskab eller søger uddybende information omkring dit pensionsselskab. Vores råd er gratis.

Siden er sidst opdateret 02-01-2023