Jeg opfordrer mit pensionsselskab til øjeblikkeligt at stoppe yderligere investeringer i kul-, gas- og olieselskaber, og inden for en 2-årig periode at have afhændet al ejerskab af – samt fonde der inkluderer – aktier og obligationer i kul-, gas- og olieselskaber, hvis forretningsmodeller ikke er kompatible med Paris-aftalen om klimaet.

    Det er min opfattelse, at dette vil være en fornuftig økonomisk beslutning, da overgang til en kulstoffattig økonomi hurtigt vil ødelægge værdien af mange af investeringerne i kul-, gas- og olieselskaber. Det vil også begrænse de risici, som jeg og min familie vil møde i fremtiden på grund af klimaændringer.

    Klimaeksperter er enige om, at afbrænding af kul, gas, og olie skal reduceres meget hurtigt, hvis den globale opvarmning skal begrænses til 2 grader og så tæt på 1,5 grader som muligt, som det er målet i Paris-aftalen om klimaet. Hvis det mål ikke nås, vokser risikoen for voldsomme selvforstærkende klimaændringer.

    Alle felter skal udfyldes.