(Download pressemeddelelsen som pdf)

I en orientering til pressen melder AnsvarligFremtid-netværket nu ud, hvilke forslag man forventer at fremsætte på forårets generalforsamlinger. Netværket har besluttet, at der vil blive fremsat ét næsten enslydende forslag på alle 6 pensionsselskabers generalforsamlinger. Forslaget vil medføre væsentlige frasalg af investeringer i kul over en kortere årrække, ligesom forslaget lægger op til en langt mere kritisk dialog med olieselskaber for at få dem til at afvikle deres investeringer i såkaldte højrisiko olieudvindingsprojekter som eksempelvis olieudvinding i tjæresand, dybvandsboringer samt udvinding fra særligt følsomme områder som Arktis. Det konkrete forslag forventes at blive som følger:

Forslaget til generalforsamlingen hos DIP, MP Pension, PJD, AP og ISP:
”Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til

– at arbejde for at afvikle investeringer i de 100 største kulselskaber snarest muligt og senest inden udgangen af 2018

– at indgå og årligt dokumentere dialog med olie- og gasselskaber, hvor pensionsselskabet ejer aktier, om at afvikle deres investeringer i højrisikable udvindingsprojekter fx tjæresand, dybhavsboringer og udvinding i Arktis

Forslaget til generalforsamlingen hos JØP:
”Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til

– at arbejde for at afvikle investeringer i de 100 største kulselskaber snarest muligt

– at indgå og årligt dokumentere dialog med ejede olie- og gasselskaber, hvor pensionsselskabet ejer aktier, om at afvikle deres investeringer i højrisikable udvindingsprojekter fx tjæresand, dybhavsboringer og udvinding i Arktis

Forslaget er udarbejdet på baggrund af den dialog der har været med de 6 pensionsselskaber over de seneste måneder og på baggrund af andre investorers tiltag på området. Det er derfor forhåbningen, at også de 6 pensionsbestyrelser vil kunne tilslutte sig forslaget.