AnsvarligFremtid

Ansvarlig afinvestering kort fortalt

Ansvarlig afinvestering kort fortalt

Youtube-Video

Slider

 • Highlights fra forårets pensionskasse generalforsamlinger

  Uddrag af resultaterne fra generalforsamlingerne 2019. Forårets generalforsamlinger var præget af historisk mange fremsatte medlemsforslag, hvoraf en stor del fik støtte fra pensionsselskabernes bestyrelser, og mange blev da også stemt igennem. DIP: 3 forslag vedtaget – Transparens, Skat og Frasalg af fossil JØP: 4 forslag vedtaget – Klima, Statsobligatoner, Skat, Gennemsigtighed Arkitekternes pensionskasse: 2 forslag vedtaget – […]

 • Forslag fremsat på pensionsselskabers generalforsamlinger forår 2019

  AnsvarligFremtids fremsatte forslag til generalforsamlingerne 2019 i danske pensionsselskaber Arkitekterne FORSLAG 1: vedr. aktivt ejerskab: Generalforsamlingen forpligter (subsidiært henstiller til) AP’s bestyrelse at sikre, at udøvelsen af det aktive ejerskab i fossile selskaber sker: med det sigte at påvirke til opnåelse af forretningsmodeller, som er forenelige med Parisaftalens klimamål, med særligt fokus på at bringe […]

 • AnsvarligFremtid stiller forslag på følgende generalforsamlinger i løbet af foråret 2019

  Lørdag 6. April. Generalforsamling i MP Pension (Magistre, Gymnasielærere og Psykologer) Generalforsamlingen afholdes i København kl. 13.00 Læs mere her: https://mppension.dk/medlemsejet/generalforsamling/ Se de to klimaforslag her: (Obligationer) og (Lobbyisme) Hvis du ønsker at stemme til generalforsamlingen, men er forhindret i at deltage, har du også mulighed for at afgive en fuldmagt. Download fuldmagtsblanket til medlem af AnsvarligFremtid […]

 • CTI-Paris-kompatibilitet

  Vurdering af om et fossilt selskabs forretningsmodel er ”kompatibel med Paris-aftalen” Intro: Dette er en dansk oversættelse af en artikel skrevet af tænketanken Carbon Tracker fra September 2018. Artiklen har til formål at beskrive en måde, hvorpå man som investor kan vurdere om et fossilt selskabs forretningsmodel er ”kompatibel med Paris-aftalen”. Forklar hvad det vil […]

 • Danske pensionsopsparinger stadig fastholdt i kul, tjæresand og andre klimaskadelige investeringer

  En pensionsrundspørge viser, at enkelte pensionsselskaber er gået i front for at sikre medlemmernes opsparinger mod klimarelaterede risici, men at der stadig er store opsparinger placeret i klimaskadelige investeringer, og at mange pensionsselskaber ikke forvalter deres ejerskab af aktier i kul, tjæresand og olieselskaber ansvarligt i forhold til klimarelaterede risici. Rundspørgen viser blandt andet: – […]

AnsvarligFremtid - nyheder

Ja tak, jeg vil gerne have gratis information om divestment
Nej tak, jeg vil ikke have gratis information om divestment