Om AF Fagforening

AnsvarligFagforening er en ny kampagne, der skal få danske fagforeninger til at droppe deres økonomiske støtte til den fossile brændselsindustri gennem deres investeringspolitik.

Der er flere end 130 fagforeninger i Danmark, der tilsammen har over 1,8 mio. medlemmer.

Vi ønsker i AnsvarligFagforening, at det bliver gennemsigtigt for medlemmerne, hvad fagforeningerne investerer deres formuer i. For fagforeningernes legitimitet beror på deres medlemmer, og de har til opgave at fremtidssikre medlemmerne og deres arbejde. Den grønne omstilling vil påvirke fremtidens arbejdsmarked, og derfor er det vigtigt, at fagforeningerne tager et grønt ansvar i deres investeringspolitik.

Vi udsender derfor i øjeblikket en rundspørge til alle fagforeninger, som skal klarlægge, hvilken investeringspolitik, der bliver ført. Undersøgelsen og den efterfølgende kampagne skal være med til at skabe opmærksomhed om fagforeningernes investeringer.

Hvorfor er afinvestering i fossile brændstoffer vigtigt?

De investeringer, vi foretager i dag, tegner fremtidens samfund. Hvis vi skal gøre noget ved
klimaforandringerne, er det vigtigt, at vi bevæger os væk fra det fossile energiforbrug.
Verdenssamfundets beslutning om, at de globale temperaturer maksimalt må stige 1,5 – 2
grader kræver ifølge FNs klimapanel, at 80 % af alle kendte fossile reserver som olie, kul og
gas bliver i jorden. Traditionelt ligger mange investeringer dog netop fossile brændstoffer.
Investeringer der i dag er både etiske og økonomisk risikable.

Vil du vide mere så kontakt: Maria Risom risommaria@gmail.com