Nyheder

Danske Pensionsselskaber svigter på aktivt ejerskab

Når 2 af verdens største fossilselskaber, amerikanske Exxon Mobil og Chevron onsdag den 25. maj afholder deres årlige generalforsamling, så er det langt fra alle danske pensionsselskaber som ejer aktier i disse selskaber som benytter muligheden for at påvirke selskaberne via såkaldt aktivt ejerskab. Dette er konklusion fra en rundspørge som AnsvarligFremtid har foretaget blandt danske pensionsselskaber. Baggrunden for denne rundspørge er, at en række større investorer på både Exxon og Chevrons generalforsamlinger har fremsat et...

læs mere

Dansk Fossil Free i foråret 2016 resultater og status

Bragt på klimabevaegelsen.dk den 10. maj 2016. Af Thomas Meinert Larsen. Opsamling på generalforsamlingerne foråret 2016 og processen fremad. Forårets generalforsamlinger blev endnu en spændende test af, hvorvidt medlemmer og bestyrelser fandt det passende at indrette pensionsselskabernes investeringsstrategi efter Paris-aftalen og 2-graders målsætningen, og hvorvidt man fra pensionsselskabernes side er villig til at dokumentere at såkaldt -aktivt ejerskab- overfor fossil-selskaber rent faktisk gennemføres og virker....

læs mere

Medlemmer af MP Pension og Arkitekternes Pensionskasse ønsker rettens opbakning til generalforsamlingsbeslutning

Medlemmer af MP Pension og Arkitekternes Pensionskasse tager nu første skridt til at få rettens opbakning til, at det er ulovligt når pensionskasserne MP Pension og Arkitekternes Pensionskasse nægter at følge sidste års generalforsamlingsbeslutning om at afvikle investeringer i kul, samt at gennemføre en dialog med olie- og gasselskaber om at afvikle deres højrisikable olieudvindingsprojekter. Selvom forslaget opnåede hhv. 57% og 58% af medlemmernes tilslutning i MP Pension og Arkitekternes Pensionskasse, så har bestyrelserne i...

læs mere

Ansvarlig Fremtid prøver igen: Drop sorte investeringer

http://magisterbladet.dk/news/2016/februar/ansvarligfremtidproeverigendropfossilebraendstoffer Den 7. april er der igen generalforsamling i MP Pension, og selv om Ansvarlig Fremtid, som sidste år fik flertal for sit forslag om at udfase de såkaldt sorte investeringer, ser positive tegn i den nye pensionsbestyrelse, så stiller de forslag om at udfase investeringer i fossile brændstoffer igen i år.

læs mere

København sælger sine fossile aktier

http://www.information.dk/559827 Det giver ikke mening at arbejde ihærdigt på at blive CO2-neutral hovedstad og samtidig tjene penge på aktier i kul-, olie- og gasselskaber, siger overborgmester Frank Jensen. København er formentlig første hovedstad i verden, der tager dette skridt.

læs mere

Generalforsamlingerne i pensionsselskaberne i 2016 står for døren

Herunder er et lille udvalg af de generalforsamlinger som AnsvarligFremtid vil følge med særlig interesse. Under de enkelte pensionskasser finder du også de fremsatte forslag, fuldmagtserklæringer og stemmevejledninger: Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD): Mandag 4. april 2016 i København. Se det fremsatte forslag 2016. Fuldmagtsblanket 2016 til PJD Arkitekternes Pensionskasse (AP): Tirsdag 5. april 2016 i København. Se det fremsatte forslag i AP 2016. Fuldmagtsblanket 2016 til AP AP Stemmevejledning Magistre og Psykologer (MP...

læs mere