Nyheder

Opråb: Klimaministeren må aflive jagten på olie og bevise sine grønne ambitioner

Bragt i Politiken, 28. august 2019. Af Lasse Jesper Pedersen, Claus Ekman, Katrine Ehnhuus, Thomas Meinert Larsen, Jens Mattias Clausen, John Nordbo, Palle Bendsen, Jakob Kronik og Bjarke Rambøll. Danmark har fået ny regering, og der er fuldt tryk på klimaambitionerne. Her efter ferien skal regeringen til at bevise, at de fine ord vil blive omsat til handling. En af de første konkrete klimaproblemstillinger, den nye klimaminister skal tage stilling til, er oliejagten på dansk grund. Udfaldet af sagen bliver en god indikator for, om...

læs mere

Vores pensionspenge former fremtidens samfund

Bragt på Ecocouncil.dk (Det Økologiske Råd), 1. juli 2019. Af Sussanne Blegaa, cand.scient., Ph.d. og aktiv i AnsvarligFremtid. Milliarder af danske pensionskroner investeres i kul, olie og gas. Men efter pres fra medlemmer og en stigende klimabekymring i befolkningen begynder pensionsselskaberne at ændre kurs. En vigtig beslutning blev taget på MP Pensions generalforsamling i april i år. Med 893 stemmer for og 838 stemmer imod vedtog pensionskassen som den første i landet at udvide beslutningen fra 2018 om at frasælge aktier i...

læs mere

Pensam ekskluderer oliegiganter

26 af verdens største olieselskaber er blevet ekskluderet fra Pensams investeringer. Pensionskassen begrunder beslutningen med, at den ønsker at bakke op om Parisaftalens målsætninger og reducere risikoen fra de selskaber, som forventes ikke at klare sig godt i den grønne omstilling. Læs mere her: https://www.information.dk/indland/2019/06/pensam-ekskluderer-oliegiganter?lst_srs

læs mere

Forslag fremsat på pensionsselskabers generalforsamlinger forår 2019

AnsvarligFremtids fremsatte forslag til generalforsamlingerne 2019 i danske pensionsselskaber Arkitekterne FORSLAG 1: vedr. aktivt ejerskab: Generalforsamlingen forpligter (subsidiært henstiller til) AP's bestyrelse at sikre, at udøvelsen af det aktive ejerskab i fossile selskaber sker: med det sigte at påvirke til opnåelse af forretningsmodeller, som er forenelige med Parisaftalens klimamål, med særligt fokus på at bringe eventuel misinformation om klimaet og lobbyvirksomhed, som har til formål at modarbejde Parisaftalen, til...

læs mere

Highlights fra forårets pensionskasse generalforsamlinger

Uddrag af resultaterne fra generalforsamlingerne 2019. Forårets generalforsamlinger var præget af historisk mange fremsatte medlemsforslag, hvoraf en stor del fik støtte fra pensionsselskabernes bestyrelser, og mange blev da også stemt igennem. DIP: 3 forslag vedtaget - Transparens, Skat og Frasalg af fossil JØP: 4 forslag vedtaget - Klima, Statsobligatoner, Skat, Gennemsigtighed Arkitekternes pensionskasse: 2 forslag vedtaget - reelt udøvet aktivt ejerskab & forslag om transparens PJD: Nedstemt med 1 stemme forslag om reelt...

læs mere

CO2-boblen: Vi har syv gange større fossile reserver, end vi kan brænde af, hvis Parisaftalen skal overholdes

I mere end et årti har den britiske organisation Carbon Tracker forsøgt at råbe verden op om den store finansielle risiko ved energiselskabernes beholdninger af fossile reserver, der ikke kan blive brændt af, hvis Parisaftalen skal overholdes. Nu begynder de store investorer at erkende risikoen, og olie-, kul- og gasbranchen forsøger at slå tilbage. Information 20. april 2019. https://www.information.dk/udland/2019/04/co2-boblen-syv-gange-stoerre-fossile-reserver-kan-braende-parisaftalen-overholdes

læs mere

Global investorkoalition vil tvinge verdens største CO2-udledere til at rette ind efter Parisaftalen

12 af de 17 største danske pensionsselskaber er med i global investorkoalition, der med 218 billioner kroner bag sig vil forsøge at presse verdens mest CO2-udledende virksomheder til at rette ind efter Parisaftalen. Koalitionen har allerede opnået flere succeser i, hvad der kan betegnes som den ultimative test af aktivt ejerskab. Information 10. april 2019. https://www.information.dk/indland/2019/04/global-investorkoalition-tvinge-verdens-stoerste-co2-udledere-rette-parisaftalen

læs mere

Forsikringsbranchen investerer et ukendt antal millioner i klimaskadelige kul-, olie- og gasselskaber

Forsikringsbranchen investerer et ukendt antal millioner i klimaskadelige kul-, olie- og gasselskaber, samtidig med at de forsøger at forsikre deres kunder imod klimakaos. - ny rundspørge kortlægger en branche med meget lav åbenhed og uden et kompas for at sikre klimaansvarlige investeringer. De ti største danske forsikringsselskaber investerer samlet set for et trecifret milliardbeløb, og en del af dette beløb er investeret i aktier og erhvervsobligationer i fossilselskaber. Med undtagelse af enkelte forsikringsselskaber holder de...

læs mere

Realdania uddeler penge til at afbøde klimaproblemer, men investerer selv i de firmaer, der skaber dem

Realdania uddeler millioner til projekter, der blandt andet skal sikre danske byer mod stigende vandstande og andre negative konsekvenser af den globale opvarmning. Men samtidig investerer Realdania selv penge i verdens mest CO2-udledende selskaber, der er med til at forårsage problemet. Læs mere her: https://www.information.dk/indland/2019/03/realdania-uddeler-penge-afboede-klimaproblemer-investerer-firmaer-skaber

læs mere

AnsvarligFremtid stiller forslag på følgende generalforsamlinger i løbet af foråret 2019

Lørdag 6. April. Generalforsamling i MP Pension (Magistre, Gymnasielærere og Psykologer) Generalforsamlingen afholdes i København kl. 13.00 Læs mere her: https://mppension.dk/medlemsejet/generalforsamling/ Se de to klimaforslag her: (Obligationer) og (Lobbyisme) Hvis du ønsker at stemme til generalforsamlingen, men er forhindret i at deltage, har du også mulighed for at afgive en fuldmagt. Download fuldmagtsblanket til medlem af AnsvarligFremtid netværket: FULDMAGTSBLANKET (Word) Fuldmagtsblanket sendes til email:...

læs mere

Danske pensionsopsparinger stadig fastholdt i kul, tjæresand og andre klimaskadelige investeringer

En pensionsrundspørge viser, at enkelte pensionsselskaber er gået i front for at sikre medlemmernes opsparinger mod klimarelaterede risici, men at der stadig er store opsparinger placeret i klimaskadelige investeringer, og at mange pensionsselskaber ikke forvalter deres ejerskab af aktier i kul, tjæresand og olieselskaber ansvarligt i forhold til klimarelaterede risici. Rundspørgen viser blandt andet: - Halvdelen af danske pensionsselskaber har ikke kriterier for eksklusion af investeringer i kul og tjæresand. - Kun fire ud af tyve...

læs mere

Ansvarlig Fremtid: Historisk beslutning, nu går MP Pension forrest

Gruppen Ansvarlig Fremtid, der arbejder for, at danske institutioner trækker deres investeringer ud af kul, gas og olie, er begejstrede for MP Pensions beslutning om at ekskludere over tusind fossile selskaber fra deres investeringer. ”Det er historisk”, siger gruppens talsperson. Gruppen Ansvarlig Fremtid er begejstret for MP Pensions beslutning om at ekskludere fossile selskaber.Foto : Patrick Hendry Af Farhiya Khalid MP Pensions bestyrelse har besluttet at ekskludere over tusind fossile selskaber fra deres investeringer....

læs mere

AnsvarligFremtid vil være aktiv på følgende generalforsamlinger i løbet af foråret 2018

7. April. Generalforsamling i MP Pension (Magistre, Gymnasielærere og Psykologer) Generalforsamlingen afholdes i Århus kl. 13.00 Læs mere her: https://mppension.dk/medlemsfaellesskab/generalforsamling/ Download fuldmagtsblanket til medlem af AnsvarligFremtid netværket: FULDMAGTSBLANKET (Word) Fuldmagtsblanket sendes til email info@ansvarligfremtid.dk ONLINE Fuldmagt: Vælger du at give fuldmagt via NEM-ID, så kan du give fuldmagt til: Thomas Meinert Larsen, J.C. Christensens Gade 2A, 3TV, 2300 Kbh. S (Fødselsdato: 07-09-1974) 9....

læs mere

Kommuner bør investere klimaansvarligt

Oprindeligt bragt på Altinget, 30. januar 2018. https://www.altinget.dk/energi/artikel/klimabevaegelse-kommuner-boer-investere-klimaansvarligt Af Katrine Ehnhuus Talsperson, AnsvarligFremtid Denne måned har startskuddet lydt for de nyvalgte kommunalbestyrelser landet over. Forhåbentligt har de sat klimaet højt på dagsordenen, for kommunerne er helt centrale aktører, hvis det skal lykkes at øge den danske klimaindsats. Som medlem af kommunalbestyrelsen kan man tage ansvar for klimaet på en lang række områder blandt andet ved at...

læs mere

Pensionsselskaberne tøver stadig med at forlade den sorte energi

De danske pensionsselskaber investerer fortsat for meget i fossile energivirksomheder og presser ikke olieselskaberne tilstrækkeligt i en grøn retning, mener ngo’en Ansvarlig Fremtid på baggrund af en ny rundspørge. Pensionsselskaberne gør allerede rigeligt for omstillingen, svarer PFA-pension. Information 24. oktober 2017. https://www.information.dk/indland/2017/10/pensionsselskaberne-toever-stadig-forlade-sorte-energi

læs mere

Pensionsselskaber tøver med at støtte Parisaftalen

Det er stadig kun et mindretal af de danske pensionsselskaber, som for alvor bruger deres finansielle magt til at understøtte at deres pensionskunder kan trække sig tilbage til et samfund uden store klimakatastrofer og økonomiske sammenbrud som ødelægger værdien af deres livslange opsparing. Det fremgår af svarene på den rundspørge, som AnsvarligFremtid har sendt til 22 danske pensionsselskaber om deres støtte til klimaaftalen fra Paris 2015 og specifikt om brugen af aktivt ejerskab overfor nogle af verdens største fossilselskaber...

læs mere

VI KAN IKKE FORBRUGE OS UD AF KLIMAKRISEN

Bragt på Altivisten.dk, 24. april 2017. Af Katrine Ehnhuus. Der er meget vi hver især kan gøre for at løse den klimaudfordring vores samfund i dag står over for. Mange bidrager til den grønne udvikling ved at ændre deres livsstil og forbrugsvaner i en mere bæredygtig retning. Men vi må ikke glemme, at vi er borgere i et civilsamfund, og at vi i kraft heraf har mulighed for at lægge et langt større pres på markedet og staten, end vi kan som individuelle forbrugere. Det skriver Katrine Ehnhuus, som er medlem af 350 Klimabevægelsens...

læs mere

MP PENSION MÅ VÆLGE: EXXON ELLER PARIS-AFTALE

Bragt i Magisterbladet, 7. april 2017. Af Thomas Meinert Larsen, lektor og medlem af initiativet AnsvarligFremtid. Når formanden for MP Pension i Magisterbladet replicerer på min fremførte kritik af pensionskassens kritisable investeringer, så undlader Egon Kristensen behændigt at svare på det mest centrale kritikpunkt. MP Pension har nemlig tydeligvis et problem med at forklare, hvordan MP Pension i deres bestræbelser for at " understøtte klimaaftalen" fortsat kan forsvare at investere i selskaber som Exxon. Det er veldokumenteret,...

læs mere

The Carbon Bubble – den finansielle fossil-boble

Af Per Henriksen, 2. februar 2017. “The first wave of environmentalism was framed around conservation and the second around regulation. We believe the third wave will be framed around investment.” – Michael Shellenberger and Ted Nordhaus, 2004. (1) I dag står det klart, at Shellenberger og Nordhaus så rigtigt. Hvis man lytter til den tale, Mark Carney – Englands Nationalbank og formand for G20’s Financial Stability Board (FSB) – holdt for en af verdens største forsikringskoncerner Lloyd’s of London (2), handler klimakampen i sjælden...

læs mere

Generalforsamling i pensionsselskaberne 2017

Igen i år fremsætter AnsvarligFremtid forslag på generalforsamlingen i en række pensionsselskaber. Læs mere om de indsendte forslag herunder. Vi viser også, hvordan du kan stemme ved brug af fuldmagtserklæring, hvis du ikke selv kan deltage på selve generalforsamlingen. Generalforsamlings-datoer: Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD) Generalforsamling afholdes mandag 3. april 2017 kl. 17:00 hos Sampension, Hellerup. Se det fremsatte forslag 1 i PJD 2017 Se det fremsatte forslag 2 i PJD 2017 Fuldmagtsblanket til PJD 2017 (Word)...

læs mere

Nye fossilfrie bankprodukter

Bragt i Arbejderen, 14. oktober 2016. Af Thomas Meinert Larsen, lektor og talsperson for Klimabevægelsen. For de kommuner, som vil investere fossilfrit, har det været en stor barriere, at bankerne ikke ville udbyde fossilfrie investeringspakker. Efter godt et års kamp er det endeligt lykkedes NGO-netværket AnsvarligFremtid og flere danske kommuner, at få danske banker til at udbyde fossilfrie investeringsprodukter. Det gælder også centrale kapitalforvaltere som Danske Bank, Jyske Bank og Nordea. For de mange kommuner, som ønsker at...

læs mere