Forvalter: Nordea Invest
Ekskluderer selskaber, der fremgår af CU200 (listen over de 200 største børsnoterede kul- og olieseslskaber målt på reserver)
AnsvarligFremtid anbefaler investeringsforeningen da den ud fra CU200-kriteriet anses for at være fossilfri
Åben for alle danske kommuner: Ja
ISIN-kode: DK0060183358