Lever Shell´s Energy Transition Strategy op til Paris-aftalen?

I forbindelse med Shells generalforsamling den 11. maj 2021, så ønsker Shell at investorerne tager stilling til selskabets ”Energy Transition Strategy” [1], anført som resolution nr. 20 på dagsordenen. For at nå målet med Paris-klimaaftalen, har FNs klimapanel (IPCC)...

Vores pensionspenge former fremtidens samfund

Bragt på Ecocouncil.dk (Det Økologiske Råd), 1. juli 2019. Af Sussanne Blegaa, cand.scient., Ph.d. og aktiv i AnsvarligFremtid. Milliarder af danske pensionskroner investeres i kul, olie og gas. Men efter pres fra medlemmer og en stigende klimabekymring i befolkningen...

Kommuner bør investere klimaansvarligt

Oprindeligt bragt på Altinget, 30. januar 2018. https://www.altinget.dk/energi/artikel/klimabevaegelse-kommuner-boer-investere-klimaansvarligt Af Katrine Ehnhuus Talsperson, AnsvarligFremtid Denne måned har startskuddet lydt for de nyvalgte kommunalbestyrelser landet...

Pensionsselskaberne tøver stadig med at forlade den sorte energi

De danske pensionsselskaber investerer fortsat for meget i fossile energivirksomheder og presser ikke olieselskaberne tilstrækkeligt i en grøn retning, mener ngo’en Ansvarlig Fremtid på baggrund af en ny rundspørge. Pensionsselskaberne gør allerede rigeligt for...

VI KAN IKKE FORBRUGE OS UD AF KLIMAKRISEN

Bragt på Altivisten.dk, 24. april 2017. Af Katrine Ehnhuus. Der er meget vi hver især kan gøre for at løse den klimaudfordring vores samfund i dag står over for. Mange bidrager til den grønne udvikling ved at ændre deres livsstil og forbrugsvaner i en mere bæredygtig...

MP PENSION MÅ VÆLGE: EXXON ELLER PARIS-AFTALE

Bragt i Magisterbladet, 7. april 2017. Af Thomas Meinert Larsen, lektor og medlem af initiativet AnsvarligFremtid. Når formanden for MP Pension i Magisterbladet replicerer på min fremførte kritik af pensionskassens kritisable investeringer, så undlader Egon Kristensen...

Nye fossilfrie bankprodukter

Bragt i Arbejderen, 14. oktober 2016. Af Thomas Meinert Larsen, lektor og talsperson for Klimabevægelsen. For de kommuner, som vil investere fossilfrit, har det været en stor barriere, at bankerne ikke ville udbyde fossilfrie investeringspakker. Efter godt et års kamp...

Ansvarlig Fremtid prøver igen: Drop sorte investeringer

http://magisterbladet.dk/news/2016/februar/ansvarligfremtidproeverigendropfossilebraendstoffer Den 7. april er der igen generalforsamling i MP Pension, og selv om Ansvarlig Fremtid, som sidste år fik flertal for sit forslag om at udfase de såkaldt sorte investeringer,...

Unipension: Nej til fossilfri aktiestrategi

www.information.dk Det kan blive dyrt at afhænde fossile aktier, mener den hidtidige bestyrelse i pensionsselskab. Medlemmer af den tiltrædende, grønnere bestyrelse køber ikke budskabet.