Hvorfor afinvestering?

Baggrund

Økonomiske risici ved investeringer i fossilindustrien forklaret i 2 trin:

1. Der er 3 gange mere kul, gas og olie i allerede kendte reserver end det er sikkert at afbrænde

1. Der er 5 gange mere kul, gas og olie i allerede kendte reserver end det er sikkert at afbrænde

mathpoint1Der er bred enighed om at vi kan opvarme kloden med allerhøjst 1,5-2 grader hvis vi skal have håb om at undgå menneskeskabte klimaforandringer.

Det betyder, at 80% af reserverne må forblive under jorden hvis vi skal undgå katastrofe. Men virksomhederne har i sinde at hente det hele op til afbrænding, hvilket de også er værdisat efter.

2. Der findes en CO2-boble: Der er mere CO2 noteret på børserne end der er plads til i atmosfæren

2. Der findes en CO2-boble: Der er mere CO2 noteret på børserne end der er plads til i atmosfæren

carbonbubbleKul-, gas- og olieselskabernes antagelse om at samtlige af deres reserver kan hentes op og afbrændes er økonomisk hasardspil.

Når klimasituationen tilspidses, og der på et tidspunkt begynder at komme restriktioner mod at hente nye forekomster af kul, gas og olie op, så vil disse selskabers aktier vise sig at være, hvad fagfolk kalder ‘stranded assets’: værdipapirer, hvis værdi pludselig fordufter. 1

I aviserne kan man allerede næsten dagligt læse nyheder der understøtter denne tendens. F.eks. har både Verdensbanken og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) for nyligt besluttet kraftigt at begrænse støtten til forurenende kraftværker. 2

Kilder

1. Carbon Tracker Initiative har udregnet tallene for CO2-budgetterne i rapporten Unburnable Carbon 2013: Wasted capital and stranded assets. Tallene er sidenhen blevet stadfæstet af EU’s klimapanel. Både det mellemstatslige Internationale Energiagentur (IEA) og adskillige banker, heriblandt verdens næststørste bank HSBC, advarer mod en fremtidig financiel CO2-boble, da størstedelen af verdens kul-, gas- og oliereserver må forblive under jorden hvis de internationalt vedtagne mål om maksimal 2 graders opvarmning skal nås. Læs artikel i Dagbladet Information. Læs artikel i The Guardian – artiklen er på engelsk.

2. Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har besluttet fremover at sætte en øvre grænse for, hvor meget et kraftværk må svine, hvis det ønsker bankens støtte. Læs artikel i Dagbladet Information. Samtidig har Verdensbanken (World Bank) lavet en lignende beslutning om at begrænse financieringen af kulkraftværker til sjældne omstændigheder. Læs artikel på Reuters – artiklen er på engelsk.

Få dit pensionsselskab til at sælge aktierne i kul, gas og olie - både for Jordens fremtid og for din økonomis skyld

Derfor skal vi afinvestere i fossilindustrien

Afinvesterings-kampagnens hovedformål er at svække fossilindustriens politiske magt og indflydelse. Ved at afvikle investeringer i fossilselskaber, viser man omverdenen at fossilselskaber handler uetisk. På denne måde fratager man deres politiske legitimitet.

Fossilindustriens forbindelse til klimakrisen
1. Fossile brændsler som kul, olie og gas er direkte årsag til klimaforandringer. Selvom fossilindustrien de sidste 50 år har været bevidst om konsekvenserne har den skubbet på og ført an i udviklingen af klimakrisen.

2. Fossilindustrien finansierer tænketanke etc. som fornægter klimaforandringer og spreder fejlinformation.

3. Fossilindustrien investerer massivt i lobbyisme, der sikrer, at politikerne ikke får lavet de fornødne ændringer, der skal til for at omstille samfundet og løse klimaudfordringen.
 
Med andre ord er fossilindustrien hovedårsagen til den klimaudfordring, vi står over for i dag. Af hensyn til kortsigtet profit har industrien nådesløst pumpet jorden for ressourcer vel vidende, at det har vidtgående konsekvenser i form af massive klimaforandringer. Det er en industri, som har enorm stor økonomisk og politisk magt, hvilket har gjort industrien i stand til at bremse den nødvendige grønne omstilling af samfundet.