Kommende generalforsamlinger

Generalforsamlinger 2024

 

Danske Bank (Danica Pension) generalforsamling: 21. marts 2024. Afholdes digitalt.
https://danskebank.com/da/om-os/corporate-governance/generalforsamling

Nordea (Nordea Pension) generalforsamling: 21. marts 2024. Afholdes i Helsinki, Finland
https://www.nordea.com/en/about-us/corporate-governance/nordeas-general-meeting-2024

Velliv Pension generalforsamling: Medio marts 2024.

 

P+ Generalforsamling: 3. april 2024. Afholdes i København
https://www.pplus.dk/pension/generalforsamling/generalforsamling-2023
Se udkast til forslag om øget aktivt ejerskab her: LINK
Se udkast til forslag om frasalg af fossile selskaber der ekspanderer: LINK UK version: UK LINK

AkademikerPension Generalforsamling: 6. april 2024. Afholdes i Århus.
https://akademikerpension.dk/arrangementer/generalforsamling-2024/#medlemsforslag
Se forslag om klimakrav til kapitalforvaltere her: LINK

 

PKA Generalforsamling, farmakonomer: 9. april 2024. Afholdes i København
https://pka.dk/om-pka/medlemsdemokrati/generalforsamling/

PKA Generalforsamling, socialrådgivere mfl.: Onsdag 10 April 2024. Afholdes i København
https://pka.dk/om-pka/medlemsdemokrati/generalforsamling/

AP Pension generalforsamling: 17. April 2023. Afholdes i Århus
https://appension.dk/om-ap-pension/ap-pension/generalforsamling
Se forslag om øget aktivt ejerskab her: LINK
Se forslag om klimakrav til kapitalforvaltere her: LINK

Lægernes Generalforsamling,  22 april 2024. Afholdes i København
https://www.lpb.dk/Om-os/Generalforsamling/generalforsamling-2024
Se forslag om klima og statsobligationer her: LINK

 

PKA Generalforsamling, sygeplejersker mfl.: 23 april 2024. Afholdes i København
https://pka.dk/om-pka/medlemsdemokrati/generalforsamling/

PJD Generalforsamling: 23. april. Afholdes i København
https://www.pjdpension.dk/om-pensionskassen/generalforsamling/generalforsamling
Se forslag om frasalg af olie/gas-udvindingsselskaber her: LINK
Se forslag om klimakrav til kapitalforvaltere her: LINK

PKA Generalforsamling, sundhedsfaglige: 25 April 2024. Afholdes i København
https://pka.dk/om-pka/medlemsdemokrati/generalforsamling/
Se udkast til forslag om frasalg af olie/gas-udvindingsselskaber her: LINK

Pensionskassen Arkitekter og Designere Generalforsamling: 25. april 2024.
https://www.arkitektpension.dk/om-pensionskassen/generalforsamling/generalforsamling

ISP Generalforsamling: 29. april 2024. Afholdes i Vejle.
https://www.isp.dk/om-isp/Generalforsamling/generalforsamling