Pensionskasser med adgang for alle medlemmer (alle medlemmer har adgang og stemmeret)

Lørdag 26. Marts 2022. AkademikerPension (Magistre, Gymnasielærere og Psykologer)

Generalforsamlingen afholdes i Odense, og deadline for fremsættelse af medlemsforslag er cirka 11. februar 2022.
Læs mere her: https://akademikerpension.dk/medlemsejet/generalforsamling

Torsdag 7. April 2022. P+ (Pensionskassen for jurister, økonomer, civil- og akademi-ingeniører mfl.).

Deadline for fremsættelse af forslag er den 23. februar 2022.
Læs mere her: https://www.pplus.dk/pension/fa-indflydelse-i-p/generalforsamling

Mandag 25. April 2022. Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD)

Generalforsamlingen finder sted i Århus.
Deadline for fremsættelse af forslag er ca. 14. marts 2022

Tirsdag 26. April 2022. Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Deadline for fremsættelse af forslag er ca. 15. marts 2022.

XX April 2022. Generalforsamling i ISP (Diplomingeniører, der ikke er medlem af P+)

Deadline for fremsættelse af forslag er ca. XX marts 2022

Pensionskasser med delegeret forsamling

Hos Velliv, PKA, Lægernes Pension og AP Pension er der tale om en delegeret forsamling eller lignende, og derfor kan ikke-delegerede ikke afgive stemme på generalforsamlingerne.

XX Marts 2022. Velliv

Generalforsamlingen afholdes XX marts.

XX April 2022. AP Pension

Generalforsamlingen afholdes i Aarhus.
Alle kunder i Foreningen AP Pension (f.m.b.a.) kan deltage i generalforsamlingen.

Onsdag 20. April 2022. Pensionskassen for Farmakonomer

Alle medlemmer kan fremsende medlemsforslag senest 1. februar 2022.
Alle medlemmer er stemmeberettigede.

Fredag 22. April 2022. Lægernes Pension

Deadline for fremsættelse af forslag er ca. 11 marts 2022

Tirsdag 26. April 2022. PKA – Socialrådgivere, Socialpædagoger, Kontorpersonale

Delegerede kan fremsende medlemsforslag senest 1. februar 2022
Alle medlemmer kan deltage i generalforsamlingen.

Onsdag 27. April 2022. PKA – Pensionskassen for Sygeplejersker, Lægesekretærer og Radiografer

Delegerede kan fremsende medlemsforslag senest 1. februar 2022.
Alle medlemmer kan deltage i generalforsamlingen.

Fredag 29. April 2022. PKA – Sundhedsfaglige

Delegerede kan fremsende medlemsforslag senest 1. februar 2022.
Alle medlemmer kan deltage i generalforsamlingen.

Kommercielle Pensionskasser

Generalforsamlingerne afholdes kun for aktionærer

Tirsdag 22. marts 2022. Topdanmark

Generalforsamlingen afholdes kun for aktionærer.