En britisk forskningsrapport sætter spørgsmålstegn ved om medlemmer af NZAOA-alliancen udfører et aktivt ejerskab der er tilstrækkeligt ambitiøst til at kunne indfri de global klimamål.

Rapporten viser, at investorerne langt fra altid stemmer FOR klima-forslag på generalforsamlingerne hos fossile selskaber som fx. Shell, og at der er en generel mangel på gennemsigtighed omkring det aktive ejerskab, hvilket samlet sår tvivl om effektiviteten af alliancen.

Det er forskere fra Queen’s University Belfast, University of Edinburgh og University College Dublin der står bag rapporten som er offentliggjort på hjemmesiden Critical Climate Votes og desuden omtalt i nyhedsmediet Bloomberg.

Kapitalejere spiller en meget vigtig rolle med hensyn til at fremskynde den grønne omstilling, dels gennem deres direkte investeringer i særligt grønne virksomheder, men også via udøvelse af aktivt ejerskab overfor virksomhederne. Særligt hvis aktie-investorer går sammen om at bruge deres stemmeafgivelse på selskabers generalforsamlinger, så kan de mønstre stor tilslutning til et forslag, og dermed udøve et mere effektfuldt aktivt ejerskab. I den forbindelse tilbyder Net Zero Asset Owners Alliance (NZAOA), der blev oprettet i 2019 et enormt potentiale.

Forskerne satte sig derfor for at undersøge politikken for stemmeafgivelse hos de 46 institutionelle investorer, som er en del af NZAOA, samt deres konkrete stemmeafgivelse ved på en række klimaforslag over en lang årrække. Analyserne tog udgangspunkt i data fra den seneste offentlig tilgængelige PRI Transparens-rapport for 2020 samt stemmeafgivelsesdata fra databasen ProxyInsight.

Overordnet konkluderer analysen, at transparensen omkring NZAOA medlemmernes politik for  stemmeafgivelse er lav. I tillæg er det ganske få af medlemmerne der offentliggør stemmeafgivelser for klimaforslag som de selv har stemt for.

I analysen fandt forskerne:

 1. 75 % af NZAOAs medlemmer, der benytter sig af kapitalforvaltere, stemme-rådgivere eller andre tjenesteudbydere, oplyser ikke, om de gennemgår deres rådgiveres stemmeanbefalinger.
 2. 52% af NZAOAs medlemmer offentliggør ikke, eller holder styr på, hvor mange stemmer de selv afgav i forhold til det samlede antal stemmer, som de selv eller deres stemme-rådgiver har afgivet på deres vegne.
 3. 39 % af NZAOAs medlemmer offentliggør ikke i deres PRI Transparency-rapport, hvordan de træffer beslutning om hvordan der skal stemmes ved klima-forslag (se figur herunder).
 4. Afstemningsdata fra Proxy Insight viste, at kun 13 kapitalejere, der er medlemmer af NZAOA, direkte udøver deres aktieafstemningsrettigheder på klimarelaterede aktionærforslag.
 5. Ejere af aktiver (både NZAOA og ikke-NZAOA medlemmer) er mere tilbøjelige til at stemme for klimaforslag, hvis det selskab som aktieejerskabet omhandler, er et fossilt selskab.
 6. Manglende gennemsigtighed i omkring udlån af aktier kan yderligere forværre potentialet for, at en aktieejers stemmeafgivelse ikke gennemføres i henhold til en defineret ansvarlighedspolitik.
 7. At tilslutte sig NZAOA resulterer ikke i, at aktieejernes stemmeafgivelse bliver hastigere mere klimavenlig, i forhold til ikke-medlemmer.


Figur 3 i rapporten: Oversigt over NZAOA-medlemmernes politik for beslutning om stemmeafgivelse

På baggrund af rapportens fund, fremføres følgende anbefalinger:

 1. Medlemmer af NZAOA og lignende initiativer bør tilpasse deres politik for stemmeafgivelser, så det efterlever målet om at begrænse den globale opvarmning til 1,5°C i overensstemmelse med Det Internationale Energi Agentur ”Net Zero” scenarie.
 2. Kapitalejere bør udvikle og offentliggøre eskaleringspolitikker og rettidigt gøre det gennemsigtigt, hvordan deres aktier stemmes, enten direkte eller af tjenesteudbydere på deres vegne indirekte alle elementer af deres stemmeresultater.
 3. Kapitalejere bør spore, overvåge og oplyse, hvordan stemmeafgivelse udøves på deres vegne. Kapitalejere bør forpligte sig til at holde kapitalforvaltere/stemmerådgivere ansvarlige, hvis kapitalforvalteren/stemmerådgiveren ikke repræsenterer deres politik for stemmeafgivelse. Kapitalejeren bør om nødvendigt finde alternative kapitalforvaltere/stemmerådgivere.
 4. Fremtidige statusrapporter for NZAOAs arbejde bør indeholde flere oplysninger om de spørgsmål, der er omfattet af denne rapport.

Find hele rapporten på linket her: FULD RAPPORT


Supplerende bemærkninger til udvalgte analyser i rapporten

Figur 21: Kun 37% af NZAOA medlemmerne anfører at de har en strategi for at eskalere det aktive ejerskab som opfølgning på forslag hvor der ikke blev opnået tilslutning til forslaget (besvarelse fra 46 NZAOA medlemmer)

Figur 22: NZAOA medlemmerne anvender en række forskellige strategier som opfølgning på generalforsamlingsforslag hvor der ikke blev opnået tilslutning til forslaget (besvarelse fra de 17 NZAOA medlemmer som anfører at de har en strategi for eskalering af det aktive ejerskab i sådanne tilfælde). Cirka 19% anfører at de frasælger investeringen.

Figur 23: Kun cirka 9% af NZAOA medlemmerne anfører at de fremsætter aktionærforslag på virksomheders generalforsamlinger (besvarelse fra 46 NZAOA medlemmer)