En række danske pensionsselskaber har bekendtgjort, at aktivt ejerskab udført ved stemmeafgivelse på generalforsamlinger er en vigtig og effektiv måde at sikre at selskaberne omlægger deres forretningsmodel til at blive mere CO2-neutrale og dermed blive forenelig med fremtidens lavemissions-samfund og understøtte Paris-aftalen. Pensionsselskaberne siger ydermere, at de selv arbejder intensivt med at udøve aktivt ejerskab.

I AnsvarligFremtid ønsker vi at pensionsselskaberne skal leve op til deres løfter, og derfor har vi i april/maj 2021 igangsat en rundspørge blandt 16 danske pensionsselskaber, hvor vi spørger ind til, hvordan de konkret udfører aktivt ejerskab i forhold at stemme for eller imod klima-relevante resolutioner/forslag der bliver fremsat ved en række generalforsamlinger hos fossile selskaber og banker.

I den sammenhæng har vi udvalgt nogle få, men særligt vigtige klimarelaterede resolutioner på generalforsamlingerne i foråret 2021. Det drejer sig om følgende selskaber.

27. April. Wells Fargo (Amerikansk storbank med stor långivning og investeringer i fossil energi)
5. Maj. ConocoPhillips (Amerikansk olie/gas-selskab)
5. Maj. Barkleys (Britisk storbank med stor långivning og investeringer i fossil energi)
11. Maj. Equinor (Norsk baseret olie/gas-selskab)
12. Maj. BP (Britisk baseret olie/gas-selskab)
18. Maj. Shell (Hollandsk baseret olie/gas-selskab)
26. Maj. Exxon (Amerikansk baseret olie/gas-selskab)
26. Maj. Chevron (Amerikansk baseret olie/gas-selskab)
28. Maj. Total (Fransk baseret olie/gas-selskab)
28. Maj. HSBC (Britisk storbank med stor långivning og investeringer i fossil energi)

Vi har desuden adspurgt om pensionsselskaberne automatisk stemmer for de klimaresolutioner der bliver fremsat af medlemmerne i investornetværket Climate Action 100+.

AnsvarligFremtid vil på baggrund af de modtagne svar udfærdige et kort notat om besvarelserne, som i midten af juni vil blive offentliggjort på vores hjemmeside.