Sammenfatning: Danica Pension har etableret en ambitiøs politik omkring klima, og Danica Pension har sat fine målsætninger. Men det halter alvorligt med at efterleve politikken. Danica Pension har aktie- og obligationsinvesteringer for mere end 6 milliarder kroner i 119 fossile selskaber, hvoraf en stor del modarbejder Paris-aftalen (FIND FLERE INFORMATIONER I DATABASEN HER). Danica Pension svigter på sin udførelse af aktivt ejerskab ved ikke at stemme for klimaforslag der sikrer en nødvendig grøn omstilling (LÆS MERE I ANSVARLIG FREMTIDS RAPPORT HER).

Kontakt Danica Pension: Som kunde i Danica Pension, så har du indflydelse på hvordan Danica Pension indtænker klima og ansvarlighed i sin investeringsstrategi. Nederst på siden finder du forslag til hvordan du kan kræve handling.


Positive elementer i Danica Pensions strategi og politik omkring klima:

Danica Pension har tilsluttet sig et Net Zero investornetværk med forpligtende klimamål (NZAOA)

Danica Pension har tilsluttet sig klima investornetværket Climate Action 100+

Danica Pension har vedtaget en eksklusions- og frasalgspolitik for kul og olie fra tjæresand.

Danica Pension offentliggør CO2-fodaftrykket af sine investeringer (Scope 1 & 2), samt hvordan Danica Pension stemmer ved selskabers generalforsamlinger


Vigtige elementer hvor Danica Pension mangler at melde ud med vigtige informationer:

Målsætning om grønne investeringer i 2030


Vigtige elementer hvor Danica Pension bør forbedre sig:

Ambitiøs strategi for fossile investeringer (sælg eller forklar princippet)
Danica Pension bør etablere en ambitiøs strategi for sine fossile investeringer, hvor Danica Pension enten frasælger investeringer i virksomheder som ikke efterlever Paris-aftalen, eller hvor Danica Pension som minimum for hvert enkelt selskab begrunder hvorfor man fastholder investeringerne og desuden anfører hvordan man har sat selskabet under skærpet observation for at sikre en grøn omstilling af selskabet, således som en del af en ambitiøs aktiv ejerskabsstrategi.

Ambitiøs strategi for aktivt ejerskab overfor fossile selskaber
Danica Pension bør etablere en klar strategi for det aktive ejerskab overfor fossile selskaber der kræver at selskaberne omstiller sig i overensstemmelse med Paris-aftalen. Et vigtigt element i en sådan strategi er udarbejdelse og offentliggørelse af stemmeretningslinjer hvor det fremgår at Danica Pension i udgangspunktet vil stemme for generalforsamlingsforslag der anbefaler fossile selskaber at stoppe etablering af nye fossile projekter.

Ambitiøs strategi for aktivt ejerskab overfor banker
Danica Pension bør etablere en klar strategi for det aktive ejerskab overfor banker der kræver at bankerne omstiller sig i overensstemmelse med Paris-aftalen. Et element i en sådan strategi er udarbejdelse og offentliggørelse af stemmeretningslinjer hvor det fremgår at Danica Pension i udgangspunktet vil stemme for generalforsamlingsforslag som anbefaler banker at stoppe for ny finansiering af fossile projekter.

Øget åbenhed om udførelsen af det aktive ejerskab
Danica Pension bør være mere åben om udførelsen af det aktive ejerskab, herunder hvordan Danica Pension øger presset på virksomhederne når de ikke lytter. Danica Pension bør desuden offentliggøre hvordan de konkret bidrager til samarbejdet i CA100+

Øget åbenhed om investeringer i unoterede aktiver
Danica Pension bør være udvise mere åbenhed om sine investeringer i unoterede aktiver (private equity, infrastruktur og ejendomme). Danica Pension skal desuden redegøre for hvordan Danica Pension sikrer sig at disse investeringer understøtter målene i Paris-aftalen.

 

Fortæl din virksomhed og Danica Pension at du ønsker at din pensionsordning skal være mere klimaansvarlig og forbedre sig på de 5 punkter 

Det vil normalt være HR-afdelingen i din virksomhed som har tegnet din pensionsordning. Derfor er det vigtigt at du både retter henvendelse til din HR-afdeling og/eller din tillidsrepræsentant samtidig med at du retter kontakt til dit pensionsselskab.


Hold dig opdateret om Danica Pension

Ved at tilmelde dig AnsvarligFremtids nyhedsbrev, så du kan holdes løbende orienteret om arbejdet med at få Danica Pension og andre danske pensionsselskaber til at understøtte Paris-aftalen.

Siden er sidst opdateret 11-10-2022