Det er officielt: De fleste af verdens mest CO2-udledende virksomheder tager ikke de kortsigtede handlinger, der er nødvendige for at standse klimaændringerne. Det siger Climate Action 100+, et netværk bestående af 700 af verdens største institutionelle investorer som tilsammen forvalter mere end 68.000 milliarder dollars. Også 15 danske pensionsselskaber er en del af CA100+.

Investor-netværket Climate Action 100+ har i fællesskab forpligtet sig til – blandt andet via aktivt ejerskab – at presse verdens største CO2-udledere til at understøtte målsætningerne i Paris-aftalen. En mission som altså foreløbigt er mislykkes.

Net Zero Company Benchmark resultater viser ringe fremskridt
I offentliggørelsen af ”Net Zero Company Benchmark” og af virksomhedernes performance på de 10 målepunkter, så
konstaterer Climate Action 100+ at kun 11 % af de 166 fokusvirksomheder har tilstrækkelige kortsigtede CO2-emissionsreduktionsmål eller dekarboniserings-strategier (mål 5). Kun 7 % er holdt op med at lobbye mod vigtige love og regler om klima-regulering (mål 7). Og ingen – dvs. 0% – har tilpasset deres fremtidige investeringsplaner til en fremtid på 1,5 grader (mål 6).

Med andre ord så undlader langt de fleste af disse virksomheder at lade handling følge ord. De store fossile selskaber hælder således stadig flere penge i ny udvinding af olie og gas, stik imod IEA’s nettonul-anbefalinger og selskaberne fastholder deres støtte til brancheforeninger som Eurogas og American Petroleum Institute, der presser politikere og tilsynsmyndigheder til fortsat at holde os afhængige af fossile brændstoffer.

De analyserede virksomheder spænder over forskellige sektorer, herunder elforsyningsselskaber, olie og gas, transport, kemikalier, stål og forbrugsvarer. To tredjedele af dem har sat nettonul 2050-mål, men disse langsigtede forhåbninger driver ikke kortsigtet handling. I den ledsagende pressemeddelelse fra CA100+ kommenteres det, at dette misforhold mellem virksomhedernes nettonul-forpligtelser og deres kortsigtede tiltag “er alarmerende”.

Dette er en implicit erkendelse af, at Climate Action 100+’s bløde tilgang siden lanceringen i 2017 stort set har fejlet i sin mission om “at sikre, at verdens største virksomheders drivhusgasudledere træffer de nødvendige foranstaltninger mod klimaforandringer“. At acceptere at handle i 2040’erne betyder kun lidt i en situation, hvor de globale CO2-emissioner steg med den største mængde nogensinde i 2021. Og FN’s generalsekretær har netop advaret om, at “næsten halvdelen af menneskeheden lever i farezonen – allerede nu”. Mange økosystemer er desuden på kurs mod ”point of no return”.

Da ”Net Zero Company Benchmark” værktøjet blev præsenteret for verden for 18 måneder siden, advarede Raj Thamotheram, medstifter af den europæiske gren af CA100+, om, at initiativet måske ikke brugte sin potentielle styrke. I et brev til Financial Times kaldte Thamotheram det “signifikant”, at en så stor investorgruppe krævede mål, men sagde:

”Nu skal vi se handling. Medlemmerne af Climate Action 100+ initiativet, der tegner sig for 47.000 milliarder dollars, skal vise, at de ikke ”svinger deres store taktstok som våde nudler’. Det betyder, at vi skal støtte hinandens beslutninger og stemme imod virksomhedsdirektører, der undlader at handle på klimarisikoen, fra og med 2021″.

Climate Action 100+ investorer har svigtet
Benchmark-resultaterne, der blev offentliggjort 30 marts 2022, viser, at alt for mange CA100+ investorer har undladt at bruge deres stemmer effektivt i 2021 og har ladet de fleste virksomhedsbestyrelser slippe afsted med sørgeligt ubetydelige mål og handlinger. Året 2021 bød på et reelt lederskab fra flere CA100+ investorer, godt samarbejde med uafhængige repræsentanter for aktionærer sam
t generalforsamlingssejre hos førende olieselskaber og andre steder. Men langt flere klimaresolutioner mislykkedes, og alt for mange klima-inkompetente direktører forbliver sikre på deres bestyrelsesposter og fortsætter deres lederrolle på trods af, at det nye CA100+ benchmark viser, at ingen af de store olie/gas-selskaber er i nærheden af at have en forretningsmodel der understøtter Paris-aftalen.

I en nylig rapport konstaterede Majority Action, at:

  1. Klimaresolutioner hos Chevron, Dominion Energy, Duke Energy og Caterpillar (alle virksomheder, der har underpræsteret på Climate Action 100+ benchmark) ville have opnået majoritet fra aktionærerne, hvis de største Climate Action 100+ investorer ikke havde stemt dem ned.
  2. At selv hos 7 amerikanske virksomheder, der ikke havde opnået selv delvis opfyldelse af benchmarks om fastsættelse af en “nettonul ambition” og offentliggørelse af TCFD-rapporter, selv dér stemte 20 af de største Climate Action 100+ investorer FOR en genbesættelse af alle direktører i mere end halvdelen af disse virksomheder, hvor de stemte.
  3. At 21 af de 75 største investorer i Climate Action 100+ endda undlod at oplyse deres stemme-afgivelse på virksomhedsniveau på en måde, der ville gøre det muligt at analysere og evaluere deres indsats på det aktive ejerskab.


Aktivt ejerskab skal løftes markant

Det nye CA100+ benchmark giver alle de analyser, der er nødvendige for, at CA100+ investorerne kan gøre det bedre i denne generalforsamlingssæson, herunder ved
at markere flere klima-forslag som prioritet.

Hvis et stort antal CA100+ investorer ikke træder til i de kommende uger og stemmer for presserende virksomhedstiltag, vil der blive stillet flere spørgsmål om Climate Action 100+’s fremtid, når den afslutter sit første femårige mandat senere på året. Et spørgsmål kan være, om initiativet gør mere for at polere de 700 investor-medlemmers klima-image, end det gør for at inddrage dem i kampen for at nedbringe udledningen af drivhusgasser. Det ligger i hvert fald klart, at det ved en kommende “Relancering” af CA100+ netværket i 2023 vil være nødvendigt at afkræve at underskriverne forpligter sig til minimumsforventninger til eskalering af aktivt ejerskab, og at de udviser åbenhed omkring varetagelsen af det aktive ejerskab, som de har forpligtet sig til.

Yderligere information:
CA100+ Net Zero benchmark data kan findes her, via en oversigtspræsentation, opgørelse for hvert selskab, og excel-ark til download).
AnsvarligFremtid sætter i 2022 fokus på hvordan danske pensionsselskaber stemmer på klimaforslag fremsat på generalforsamlingerne ved en lang række olie/gas-selskaber og banker. Se listen her.