Skriv til ATP via dette link: https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/ATP-Livslang-pension-oversigt/ATP-kontakt

Indsæt denne besked:

Kære ATP,

Jeg ønsker at udtrykke min bekymring samt opfordre jer til at træffe en vigtig beslutning.

Vi står over for en global klimakrise, og det er på høje tid, at vi handler. Som jeres kunde og en ansvarlig samfundsborger opfordrer jeg jer til øjeblikkeligt at stoppe yderligere investeringer i kul-, gas- og olieselskaber. Desuden bør I inden for en 2-årig periode afhænde al ejerskab af aktier og obligationer i disse selskaber, hvis deres forretningsmodeller ikke er i tråd med Paris-aftalen.

Videnskaben er klar – vi skal drastisk reducere brugen af kul, gas og olie for at begrænse den globale opvarmning til de mål, der er fastsat i Paris-aftalen. Udover at overholde planetære grænser, er der også økonomiske grunde til at trække investeringer ud af fossilindustrien.

Overgangen til en low-carbon økonomi er uundgåelig og vil på sigt påvirke værdien af vores investeringer i fossile brændstoffer negativt. Ved at handle proaktivt kan vi mindske tabene og finde nye, bæredygtige investeringsmuligheder.

Derudover spiller risikoreduktion en afgørende rolle. Klimaændringer udgør en stigende trussel mod vores økonomi og fremtidsudsigter. Ved at fravælge investeringer i fossile brændstoffer mindsker vi risikoen for klimarelaterede trusler.

Jeg opfordrer jer til at tage denne beslutning med øjeblikkelig virkning og offentliggøre jeres engagement i at støtte klimahandling.

God dag.

Bedste hilsner,

[Indsæt Dit Navn]