Med 7 klimaforslag – fremsat af medlemmerne – fordelt på 7 pensionskasser, så var klimaet igen i fokus på dette års generalforsamlinger i Danmark.

Blandt de fremsatte medlemsforslag i generalforsamlingssæsonen 2023 blev 4 forslag om klima vedtaget med bestyrelsens opbakning. Yderligere 1 forslag blev stemt igennem uden at have bestyrelsens opbakning. Dermed blev 2 af de fremsatte klimaforslag ikke vedtaget, men forhåbningen er, at forslagene alligevel vil blive helt eller delvist implementeret i praksis. Derudover blev anti-klimaforslag stemt ned med overvældende flertal.

De fremsatte medlemsforslag var følgende:

Forslag 1: Styrket aktivt ejerskab ved yderligere tilpasning af stemmeafgivelse til klima-aftalen fra Paris
Bestyrelsen/pensionskassen anbefales at udarbejde en politik for et styrket aktivt ejerskab, der tilpasser stemmeafgivelsen til klimaaftalen fra Paris. Politikken bør udmøntes senest fra 2024, og indeholde følgende 3 elementer:

A. Stemmeafgivelse i de mest CO2-forurenende selskaber
Baseret på principperne i CA100+ Benchmark, bør pensionskassen stemme imod genvalg af bestyrelsesformanden, hvis selskabet ikke har oplyst om:
CO2-reduktionsmål for både 2030 og 2050.
Politik for lobby-aktiviteter i selskaber, hvor det er relevant
Offentliggørelse af klimarelevant information

B. Stemmeafgivelse i fossile selskaber
Pensionskassen bør stemme imod genvalg af bestyrelsesformanden hvis selskabet investerer i nye fossile udvindingsprojekter eller ny kulkraft.

C. Stemmeafgivelse i banker
Pensionskassen bør stemme imod genvalg af bestyrelsesformanden hvis banken via udlån og andre finansielle services hjælper fossile selskaber med at finansiere nye fossile udvindingsprojekter eller ny kulkraft

Ovenstående forslag, eller forslag med samme ordlyd, blev vedtaget ved generalforsamlingerne i AkademikerPension, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD), Ingeniørsammenslutningens pensionskasse (ISP) samt Lægernes Pensionskasse.
Forslaget blev fremsat, men ikke vedtaget hos AP Pension og PKA.


Forslag 2: Bæredygtig pension og markedstjek
Et medlemsforslag om ”Bæredygtigt pension og markedstjek med fokus på bæredygtighed” blev fremsat.

Forslaget omfattede gennemførelse af markedstjek, med fokus på:
– Bæredygtighed
– Transparens, øget transparens om investeringer
– Ambitiøse og forpligtende klimamålsætninger, ved tilslutning til NZAOA
– Grønne investeringer
Med forslaget anbefaledes bestyrelsen at afsøge markedet for et alternativt pensionssamarbejde i tråd med målsætningerne.

Forslaget blev fremsat hos Pensionskassen for Arkitekter og Designere, forslaget blev vedtaget med 88% af de afgivne stemmer.

 

Forslag 3: Ny pulje uden fravalgsliste (anti-klimaforslag)
På baggrund af tidligere beslutninger om at oprette et antal investeringspuljer, hvor medlemmer har mulighed for at vælge forskellige grader af ansvarlighed og risiko, så blev der fremsat et medlemsforslag som anbefaler bestyrelsen at oprette og tilbyde medlemmerne en pulje, der ikke er begrænset af pensionskassens eksisterende eksklusionsliste, men som tilstræber et på sigt højest muligt afkast, og indenfor lovgivningens rammer.

Forslaget blev fremsat hos Pensionskassen P+. Forslaget blev nedstemt med over 80% af stemmerne imod forslaget.


Generalforsamlingerne i 2023 har igen meget tydeligt vist, at flertallet af de danske pensionskunder ønsker et højt fokus på ansvarlighed i investeringerne, og at medlemmerne i mange tilfælde sagtens kan lykkes med at sætte deres krav igennem over for pensionskassernes bestyrelser.

Der er dog endnu et stykke vej til, at de danske pensionsopsparinger understøtter Paris-aftalen. Derfor er det fortsat særdeles vigtigt, at danske pensionskunder fortsætter indsatsen med at påvirke deres pensionsudbyder til at levere produkter, der forener høje afkast med klimaansvarlige investeringer.

AnsvarligFremtid netværket bidrager til at indfri den ambition.